Avtal klart: Arbetsgivaralliansen - Trossamfund och Ekumeniska organisationer


Kommunal och Arbetsgivaralliansen har tecknat ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller för området Trossamfund och Ekumeniska organisationer och reglerar löner och allmänna anställningsvillkor. Det nya kollektivavtalet gäller från och med 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Det nya kollektivavtalet innehåller löneökningar för alla i enlighet med märket och en särskild höjning av lägstalönerna. Det innehåller även förbättrade möjligheter till friskvård på arbetstid. Nu startar lönerevisionerna och den nya lönen betalas ut när förhandlingarna är klara.

Löneökningar

Från och med 1 oktober 2023 ger avtalet en genomsnittlig löneökning med 1037 kronor, löneutrymmet fördelas individuellt och differentierat.

Från och med 1 oktober 2024 ger avtalet en genomsnittlig löneökning med 961 kronor, löneutrymmet fördelas individuellt och differentierat. 

Lägstalöner

Från och med 1 oktober 2023 höjs lägstalönen med 1 350 kronor till 23 850 kronor. 

Från och med 1 oktober 2024 höjs lägstalönen med 961 kronor till 24 811 kronor.

Ersättningar och tillägg

Avtalets ersättningar och tillägg höjs vid samma tidpunkt som de årliga lönerevisionerna sker. 

Skriftlighetskrav vid lönesamtal

Underlaget för det individuella lönesättande samtalet mellan chef och arbetstagare ska dokumenteras skriftligt av båda parter. 

Under samtalet ska lönesättande chef meddela arbetstagaren förslag till ny lön såvida inte förhandling begärts. 

Friskvård

Arbetsgivare uppmuntras erbjuda varje arbetstagare en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Friskvårdstiden kan nyttjas till motion eller annan hälsofrämjande aktivitet och erbjuds i den mån det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar