Avtal klart - Almega Tjänsteföretagen - Ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag


2023-07-05

Nu är förhandlingarna äntligen klara! Kommunal har träffat överenskommelse med Almega Tjänsteföretagen - Ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag.

Gruppbild utomhus på avtalsdelegater.
Avtalsdelegationen - som består av medlemmar i Kommunal som jobbar i branschen och varit med och förhandlat avtalet.
Foto: Kommunal

Ditt nya avtal innehåller bland annat löneökningar i enlighet med märket.

Kollektivavtalet avser en avtalsperiod om 24 månader och gäller från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

Löner och ersättningar

Löneökningar

  • År ett är löneökningen 1 075 kronor per månad.
  • År två är löneökningen 966 kronor per månad.

Löner och ersättningar första avtalsåret

​​​Minimilönehöjningar år 1 i krontal​​:

  • Yrkesgrupp A - som fyllt 16 år: 733 kronor.
  • Yrkesgrupp B - som fyllt 17 år: 784 kronor.
  • Yrkesgrupp C - som fyllt 18 år: 1350 kronor.
  • Yrkesgrupp D - med 3 års yrkesvana: 1350 kronor.
  • Yrkesgrupp E - med 5 års yrkesvana: 1350 kronor.
  • Yrkesgrupp F - övriga arbetstagare: 1350 kronor.

Löner och ersättningar andra avtalsåret

Från och med 1 juni 2024 höjs minimilöner och ersättningar med 3,3 procent.

Villkorsändringar

Avtalen följer nya LAS.

Dela sidan