Avtal klart - Almega Tjänsteföretagen - friskoleavtalet


2021-01-21

Kommunal har tecknat kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen gällande löner och allmänna anställningsvillkor för friskolor. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 oktober 2023.

Löneökningar

1 juni 2021 höjs lönerna med 752 kronor. 

68 kronor av dessa är reserverade för yrkesutbildade.

1 november 2022 höjs lönerna med 593 kronor. 

54 kronor av dessa är reserverade för yrkesutbildade. 

Löneutrymmet fördelas individuellt och differentierat. 

Lägstalöner

Lägstalönerna höjs med 5,4 % under avtalsperioden.

  • 1 maj 2020: 19 479 kronor per månad 
  • 1 december 2021: 20 063 kronor per månad
  • 1 maj 2023: 20 545 kronor per månad

Ersättningar och tillägg

Höjs med 5,4 % under avtalsperioden, 3 % 1 juni 2021 och 2,4 % 1 november 2022.

Pension

Åldern för intjänande av tjänstepension sänks under avtalsperioden från 25 till 22 år. 

Allmänna anställningsvillkor, ändringar och tillägg

  • Ett förenklat uppsägningsförfarande införs vid uppsägning efter att man uppnått en ålder om 68/69 år.
  • Förtydligande att heltidstjänster ska prioriteras.
  • Möjlighet till överenskommelse om kortare uppsägningstid vid egen uppsägning.

Frågor och svar

Varför får jag ingen löneökning förrän 1 juni 2021?

Svenskt Näringsliv och LO kom i våras på grund av corona överens om att flytta fram avtalsförhandlingarna med 7 månader. Samtidigt kom man också överens om att ingen skulle vinna eller förlora på detta. Denna överenskommelse ska fackförbunden inom LO och deras motparter följa. 

Kommunal valde att flytta fram avtalsförhandlingar 2 månader så de låg i fas med övriga inom Almega företagen, samt att det innebär att enligt överenskommelsen så framflyttas första lönerevisionen med 5 månader, totalt 7 månader. Det innebär att den första lönerevisionen sker 1 juni 2021. Annars skulle denna avtalsperiod bli längre än övriga, och medlemmar inom detta avtal skulle därmed få ut mer pengar. Alltså, bli vinnare på ett sätt som går emot överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO. 

I ditt avtal får du en löneökning som motsvarar resten av arbetsmarknaden på sammanlagt 5,4% under avtalsperioden. Du förlorar alltså inte på att det blir två lönerevisioner i stället för tre. 

Varför får vi bara två lönerevisioner istället för tre, som SKR?

I avtalsförhandlingarna mellan Kommunal och SKR kom parterna överens om att skriva ett längre avtal (ett fjärde år) med tre lönerevisioner. 
I ditt avtal får du en löneökning som motsvarar resten av arbetsmarknaden på sammanlagt 5,4% under avtalsperioden. Du förlorar alltså inte på att det blir två lönerevisioner i stället för tre. 

Varför får jag inte ett engångsbelopp precis som många andra får?

Vid förhandlingarna ville inte arbetsgivareorganisationen gå med på något ytterligare än märket på arbetsmarknaden, alltså sammanlagt 5,4% i löneökningar under avtalsperioden. För att få till ett engångsbelopp hade Kommunal varit tvungna att kompromissa i villkoren i kollektivavtalet. För Kommunals del var det viktigare att få nivåhöjningen på 5,4% i löneökningar samt en extra satsning på yrkesutbildade. 

Varför fick vi ett extrautrymme för yrkesutbildade?

Kommunals hållning är att yrkesutbildning ska leda till löneutveckling. Därför har vi varit tydliga i förhandlingarna med att vi vill ha en satsning på yrkesutbildade. Detta är ett led i att främja yrkesutvecklingen inom skola, förskola och fritidshem. 

Vad händer om arbetsgivaren ger lönehöjningar innan den första lönerevisionen den 1 juni 2021?

Om din arbetsgivare höjer din lön innan lönerevisionen den 1 juni 2021 ska lönerevisionen avräknas mot vad du redan fått. 

Till exempel: Om din arbetsgivare fördelat löneutrymmet med 500 kronor per anställd fr o m 1 nov 2020 finns det fortfarande 200 kronor per person i den totala potten att fördela individuellt och differentierat från och med den 1 juni 2021. 

Dela sidan