Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Återbesök på Svartedalen

Kommunal på Svartedalens äldreboende.
Helén Ericson, sektion Västra Hisingen, Jennie Anttila, arbetsplatsombud och Eva Kärrman ordförande Kommunal Väst.
Foto: Jenny Segersten
Kommunals medlemmar på Svartedalen.
Carina Larsson, Helén Ericson och Carina Dahl (arbetsplatsombud). Carina och Carina menar att det är en lugnare stämning på jobbet nu, men de har en del synpunkter på schemaläggningen som de tycker kunde ha gjorts på ett bättre sätt.
Foto: Jenny Segersten
Kommunals medlemmar på Svartedalen.
Nimco Daauud Axmed, Lena Jonsson och Carmen Nuñez tycker att det är övervägande positivt med sextimmarsprojektet. Men de är inte glada över de sena kvällarna och de långa helgpassen som de har varannan vecka.
Foto: Jenny Segersten
2015-08-13
Sextimmarsprojektet på Svartedalens äldreboende har blivit en världsnyhet. Avdelningsordförande Eva Kärrman har gjort ett besök för att själv höra hur det fungerar för Kommunals medlemmar.

Långt innan arbetstidsförkortningen drog igång i februari i 2015, blev både anställda, kommunpolitiker och Kommunal kontaktade av media från hela landet och även av ett flertal utländska journalister.

Nu när projektet har rullat på i fem månader var avdelningsordförande Eva Kärrman nyfiken på att med egna öron höra hur medlemmarna uppfattar sina nya arbetstider. Eva besökte flera avdelningar på Svartedalen i september 2014 och då vittnade personalen om hård arbetsbelastning, underbemanning och skuldkänslor för att de inte upplevde sig kunna ge den omsorg till de gamla som de ville.

När Helen Ericsson från sektion Västra Hisingen tillsammans med Eva besökte fyra av avdelningarna på Svartedalen i slutet av juni, fick de lite spridda budskap om situationen i dag.  De allra flesta menade att sextimmarsprojektet var något positivt. I synnerhet för de som arbetade heltid innan projektet och nu har fått mer egen tid att förfoga över. Andra kände att nackdelarna, främst i form av ändrade arbetstider, var betydande.

En invändning mot de nya arbetstiderna är att de tidigaste passen börjar redan klockan 6.15 och de senaste slutar klockan 22.45. Framförallt de sena tiderna upplevs besvärliga då det kan vara svårt att ta sig hem från arbetet med kollektivtrafiken och det känns otryggt att röra sig ute så sent, då det är folktomt ute. Även de tidiga passen kan ställa till problem då barnomsorgen i regel inte har öppet vid den tiden. Även nattpersonalen, som inte omfattas av arbetstidsförkortningen, har fått sina arbetstider förändrade. Deras pass har blivit kortare då kvällpersonalen slutar senare och dagpasset börjar tidigare. Nattpersonalens möjlighet till återhämtning mellan passen har därmed försämrats betydligt.

Innan projektets ramar var färdiga fanns en förhoppning om att arbetstidsförkortningen inte skulle betyda att alla arbetsdagar blev kortare, utan att det istället skulle blir fler lediga dagar mellan passen. Så blev det inte, de allra flesta arbetsdagar är 6,5 timmar långa (inklusive 30 minuters rast), med undantag för vissa pass som är längre. Det innebär att personalen alltid har 29 arbetspass på sex veckor.

Olika förutsättningar

Bland de medlemmar som vi träffar på Svartedalen råder det lite delade meningar om hur arbetssituationen har påverkats av projektet. Vissa menar att det är en lugnare stämning på jobbet nu - det är mer personal på dagen och man har möjlighet att ägna sig mer åt de gamla, något som de boende bekräftar och uppskattar.  Samtidigt måste man vara mycket effektiv den tid man är där. Det finns ingen överlappningstid mellan passen och det saknas tid att lära upp de som projektanställts i vissa uppgifter som är mer specifika för arbetsplatsen. Andra menar att dokumentation och städning inte hinns med lika bra med den förkortade arbetstiden.

Det får nog sägas att förutsättningarna verkar skilja sig mellan de olika avdelningarna inom samma byggnad.  Eva Kärrmans reflektion efter besöket var att, trots att man både från kommunens och chefernas håll har lagt ner stora resurser på projektet, så har det slarvats med att ta fram bra förutsättningar. Det gäller framförallt scheman. Personalen känner överlag att de fått det lättare och mer tid och ork över för sig själva och sina familjer. Men det kunde ha varit ännu bättre om arbetsgivaren tagit in personalens synpunkter i arbetet med schemaläggningen.

Resultat

Projektet kommer att utvärderas vetenskapligt, men ännu är det för tidigt för några resultat. Kommunal fortsätter att följa medlemmarna på Svartedalen och väntar med spänning på att se om arbetstidsförkortningen påverkar personalens hälsa eller om de upplever att deras arbetssituation förbättras.