Anna-Stinas grundlön höjdes 1 300 kronor


2015-10-05

- Äntligen fick vi kockar rejält höjda löner! Det känns väldigt bra. Vår sektion gav sig inte i förhandlingarna, berättar Anna-Stina Olsén, kock på en förskola i Ludvika kommun.

Anna-Stina Olsén och hennes kolleger hade länge undrat varför deras löner låg ett par tusenlappar lägre än i grannkommunerna.

- Här i kommunen har de länge talat om att prioritera förskollärare och lärare, eftersom det är svårt att få tag i folk. Men oss kockar tycks de ha glömt bort, och flera har flyttat för att få bättre lön, säger Anna-Stina Olsén, som är arbetsplatsombud.

Hon och arbetsgruppen tog upp problemet med sektionen. Det gjorde att de fackliga företrädarna speciellt kämpade för kockarnas löner i förhandlingarna. De kunde visa att kocklönerna i Ludvika låg exceptionellt lågt – och lyckades förbättra villkoren betydligt för gruppen. 

Kockarnas löner höjdes överlag liksom ingångslönerna. Anna-Stina Olsén, som varit anställd i fem år, hade tidigare 19.950 kronor. Nu höjdes hennes grundlön till 21.500 kronor.

- Om inte sektionen hade gjort en toppenförhandling hade min lön förmodligen inte blivit högre än lite över 20.000 kronor. Nu fick jag 21.500 kronor Det blev en positiv överraskning, säger Anna-Stina Olsén.

Av: Lalla Lindström

Dela sidan