Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Äldreomsorgen får tummen upp men hur mår Kungsbackas undersköterskor?

Delar av Kommunal sektion Kungsbacka.
Delar av Kommunal sektion Kungsbacka, Delar av Kommunal Kungsbackas styrelse, Fredrik Rohdén, Maylis Thorsson och Susan Andersen.
Foto: Jenny Segersten
2015-11-16
Kungsbacka-posten rapporterar om att kommunens omsorgstagare är mycket nöjda med personalen inom äldreomsorgen. Det förvånar inte, medlemmarna i Kommunal Kungsbacka gör ett fantastiskt jobb. Men hur mår de egentligen, undrar kommunal Kungsbacka i Kungsbacka-posten den 14 november 2015.

Kunde läsa i KBA-posten att 96 % av de äldre som bor på äldreboende och anlitar hemtjänst är nöjda med personalens bemötande, detta är glädjande besked till alla undersköterskor som arbetar i Vård och omsorg.

Men hur mår personalen? Hur ser deras arbetsmiljö ut?

Att arbeta som undersköterska är viktigt, givande och berikande, men idag är det tyvärr ett utsatt yrke. Synar man vård och omsorg i Kungsbacka Kommun så ser man sanningen, sjukstatistiken är hög och Fackförbundet Kommunal anser att det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland personalen.
Kommunal Kungsbacka ser även att inom Funktionsstöd och personlig assistans har Kungsbacka kommun liknande problem med ökade sjukskrivningstal och svårt att rekrytera utbildad personal, inom dessa yrkesgrupper.

En viss frånvaro kommer alltid att finnas, vilket också medför att ett visst antal timanställda måste finnas för att ersätta ordinarie personal vid oplanerad frånvaro. Men vi i Kommunal känner stark oro över att det finns ett så stort antal timanställningar, samt att flera utbildade undersköterskor väljer att lämna sin anställning.

Kungsbacka kommun behöver idag arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi är även oroliga för framtiden eftersom allt färre väljer att utbilda sig till undersköterska. Här finns många parametrar för att göra yrket mer attraktivt, arbetsmiljö, arbetstider, heltider och löner.

Utbilda fler undersköterskor

För att i framtiden kunna bedriva en högkvalitativ vård till alla kommunens vårdbehövande så behövs det utbildad och kompetent personal.
Starta upp utbildningar för alla som vill gå en utbildning till undersköterska.
Vill Kungsbacka kommun vara en attraktiv kommun så agera nu, bristen på undersköterskor kommer inom kort att vara enorm. SKL(Sveriges Kommuner och landsting) uppskattar att till år 2019 behöver 24000 nya undersköterskor rekryteras i landet.

Undersköterskor gör ett fantastiskt arbete för människor i behov av vård och stöd, det är hög tid att arbetsgivaren förstår vikten av undersköterskornas betydelse.
Inom alla våra yrkesgrupper som arbetar med människor är det viktigt att arbetsgivaren ser till att det finns bra arbetsplatser med en bra arbetsmiljö, så vi kan fortsätta vara stolta i våra yrken.

Kommunal Kungsbacka