Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården


2016-09-28

Vårdrelaterade infektioner är den fjärde största dödsorsaken inom vården och leder årligen till cirka 700 dödsfall. I rena pengar kostar det samhället 3,7 miljarder kronor. Ändå prioriteras inte arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Kommunals rapport ”Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården” visar på en mängd konkreta lösningar – inte minst att uppvärdera lokalvårdarnas livsviktiga arbete.

Lokalvårdarnas roll inom hälso- och sjukvården kan i många fall likställas med kirurgens – bägges insatser är på liv och död. I kampen mot bakterierna är städning av hög kvalitet livsviktigt. Rapporten ”Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården” visar att satsningar på lokalvårdarna räddar liv. 

- Lokalvårdarna är livsviktiga för patientsäkerheten, det är hög tid att de även behandlas utifrån det, säger Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal och författare till rapporten.

Lokalvårdare på sjukhus är ett kvalificerat yrke som kräver rätt utbildning. Utbildad personal i kombination med en god arbetsmiljö har visat sig ge stora framgångar i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Stress och dåliga arbetsvillkor försämrar lokalvårdarnas möjlighet att utföra ett bra arbete.

Rapporten visar också att konkurrensutsättning av städning på sjukhus har ett flertal negativa effekter. Bland annat bidrar konkurrensutsättningen till pressade priser, vilket negativt påverkar kvalitetsutvecklingen. Dessutom försvårar konkurrensutsättningen för det viktiga teamarbetet mellan vårdpersonal och städpersonal.

- De goda exempel vi har hittat har samtliga gemensamt att vårdpersonal och städpersonal arbetar i team. En teamorganisation är svårt att skapa om städverksamheten bedrivs av ett externt företag, säger Emma Ölmebäck.

Alla Kommunals skyddsombud på region- och länssjukhus som Kommunal intervjuat i arbetet med rapporten anser att städning på sjukhus inte är en verksamhet som lämpar sig för konkurrensupphandling.

Ett urval av rapportens förslag:

Slopa marknadsstyrningen
Konkurrensutsättning har lett till prispress och sämre kvalitet, vilket påverkat patientsäkerheten negativt. Den ekonomiska styrningen ska istället främja yrkesskicklighet och bidra till teamarbete mellan vårdpersonal och städpersonal.

Krav på utbildning
Lokalvårdare inom hälso- och sjukvården är ett kvalificerat arbete som kräver
utbildning. Samtliga anställda, även visstidsanställda, bör ha adekvat utbildning
i städning från dag ett.

Lyft lokalvårdarnas arbete
Både landstingsledning och sjukhusledning måste ta ett större ansvar för att höja statusen för lokalvårdarna. En lokalvårdares arbete kan vara på liv och död, precis som kirurgens. Lokalvårdarna bör exempelvis vara representerade i samtliga sjukhusledningar för att bära in perspektiv från städverksamheten.

Integrera lokalvårdarna i vårdteamet
Arbetsorganisationen på sjukhusen ska främja samarbete mellan vårdpersonal och
städpersonal. Lokalvårdarna ska ta plats som en viktig kompetens i teamet.

Förbättra arbetsvillkoren
Ofrivillig deltid och hög andel visstidsanställningar bidrar negativt till kvaliteten på
städningen. Slopa allmän visstidsanställning och inför heltid som norm.

Reglera städningen genom lagstiftning
Städningen inom hälso- och sjukvården är svagt reglerad trots att den har stor betydelse för patientsäkerheten. Det måste finnas tydligare krav på hur lokalvården ska utföras. Patientsäkerhetslagen måste förstärkas så att städningen regleras utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Dela sidan