Jobba på stall? Viktigt att tänka på när du ska arbeta i hästbranschen

Många i hästnäringen driver verksamhet för att de har en passion för hästar. För företagaren är gränsen mellan arbete och fritid inte alla gånger självklar, men den som anställer måste förhålla sig till sitt ansvar som arbetsgivare.

Kvinna bredvid häst i ett stall.
Foto: Kommunal

Många som verkar inom hästbranschen har blivit företagare för att de vill ägna sig åt sitt fritidsintresse på heltid, oavsett lönsamhet. Det kan handla om att offra inkomster och acceptera kompromisser, som man inte skulle göra i andra yrken.

Men om man anställer andra i sin verksamhet, så har man samma ansvar som alla andra arbetsgivare.

Det finns tyvärr en risk för att du som anställd i branschen utnyttjas för att du delar det stora intresset för hästar. Det gäller att se hästskötare som ett professionellt yrkesval, och att ta reda på vilka villkor som gäller för yrket.

Checklista för anställning i hästbranschen

Det som är viktigast att tänka på när du erbjuds en anställning i hästbranschen är:

  • Du ska ha ett påskrivet anställningsavtal (läs mer om det nedan).
  • Ta reda på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Finns det kollektivavtal så säkerställer det vilka arbetsvillkor som ska gälla. Det gäller allt från lön, arbetstider, semesterdagar, försäkringar till pensionsavsättningar.
  • Att arbeta med hästar innebär att du arbetar i en fysiskt krävande bransch, där det förekommer olyckor, belastnings- och förslitningsskador. Att vara försäkrad under arbetstid är mycket viktigt.

När du är medlem i Kommunal kan vi hjälpa till om problem uppstår med arbetsgivaren. Vi arbetar förutom med avtalsfrågor också för att förbättra arbetsmiljön - för ett långt hållbart yrkesliv i hästnäringen.

Vad säger lagen om anställningsskydd?

Så här står det i lagen om anställningsskydd (1982:80):

Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Schysst stall - ett gemensmat initiativ i arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen

Sveriges största hästorganisationer presenterar tillsammans med arbetsmarknadsparterna Kommunal, Almega och Gröna arbetsgivare initiativet "Schysst stall! – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen" för att tillsammans arbeta mot trakasserier, övergrepp och en kränkande jargong i stallen. Schysst stall informerar om sexuella trakasserier, utbildar arbetsgivare om hur de kan motverkas och lär ut vad man kan göra om man själv blir utsatt. Läs mer om initiativet här.

Dela sidan