Kan en lösning på bussförarbristen vara en generell sänkning av körkortsålder?

Mario Gavran

Blogginlägg

av Mario Gavran

Allt färre vill arbeta som bussförare och i ett desperat försök att vända trenden vill arbetsgivarna sänka körkortsåldern – en lösning som redan testats och misslyckats. Som ombudsman i Kommunal är mitt bästa råd till Transportföretagen att lyssna till sina anställda istället och sedan ta med sig deras erfarenheter till årets avtalsrörelse.

Det är ingen nyhet att det råder stor brist på bussförare i Sverige. Transportföretagens senaste prognos pekar på att det fram till 2024 kommer behöva anställas drygt 4000 förare. Många fick gå under pandemin och yrket är uppenbarligen inte tillräckligt attraktivt för att de ska vilja återvända när bussarna rullar igen.

Redan 2009 lyftes problematiken med kompetensförsörjningen inom transportsektorn. Även den gången framfördes förslaget om sänkt körkortsålder som en lösning på det ökade behovet av yrkesförare. Genom förändrad lagstiftning och gymnasiereformen 2011 gavs elever i gymnasieskolans fordons-och transportprogram (FT) möjlighet att välja inriktning till att bli bussförare och på det sättet ta körkort för buss vid 18 års ålder. Dock med begränsning till körning av linjer under 50km. 

Förslaget har testats och misslyckats

Tolv år senare kan vi dra slutsatsen att den förändringen inte ledde till att fler ungdomar valde att utbilda sig till bussförare. Trots att elever efter slutförd gymnasieutbildning inom FT-programmet fick möjlighet att bli bussförare med busskörkort och yrkeskompetensbevis (YKB), vilket gav de stora möjligheter att få ett jobb, var det endast ett fåtal som valde den möjligheten.

Att sänka körkortsåldern kostar inga pengar och sannolikt är det därför förslaget känns så lockande för arbetsgivaren, men det lär inte förändra situationen.

För att påminna oss om vilka möjligheter det finns idag om man vill utbilda sig till bussförare, och vid vilken ålder som utbildningarna är tillgängliga, så kommer här en kort sammanfattning:

  1. Du kan utbilda dig till bussförare i gymnasieskolan (Fordons- och Transportprogrammet) och du ska vara 18 år (begränsning på linjens längd om 50km)
  2. Du kan utbilda dig till bussförare via Komvux eller annan godkänd utbildare om du är 21år (begränsning på linjens längd om 50km tills du fyllt 24år)
  3. Du kan utbilda dig till bussförare med full behörighet när du fyllt 24år

Sveriges Bussföretag har numera ett nytt förslag som skulle innebära en generell sänkning av körkortsålder till 18 år för att bli bussförare och utan några begränsningar på linjens längd. Ambitionen är att denna sänkning av körkortsålder ska gälla inom hela Europa då en revidering av EU:s körkortsdirektiv är planerad till sista kvartalet 2023. 

Den verkliga orsaken till brist på förare

Vad säger Kommunal om förslaget om en generell körkortsändring? 

För det första är Kommunal överens med Sveriges Bussföretag om att det är viktigt att fler människor väljer detta yrke som får samhället att rulla, bokstavligt talat. 

Med facit i hand kan vi dock konstatera att den föregående sänkningen av körkortsåldern inte gav önskad effekt. Det vore naivt att tro att en generell sänkning av körkortsåldern som föreslås denna gång skulle innebära att fler ungdomar skulle söka sig till att bli bussförare. Problemet med kompetensförsörjningen till bussföraryrket är mer komplext än så och har i de flesta fall ingenting med ålder att göra. 

Det som Kommunal ser som den enskilt viktigaste och mest prioriterade förändringen som krävs för att få fler till att bli bussförare är konkreta förbättringar kopplade till förarnas arbetssituation.

En viktig del för att få fler människor till att bli bussförare är att antalet utbildningsplatser matchar behovet, oaktat om det är i arbetsförmedlingens regi, Yrkesvux eller om företagen själva står för utbildningen. Det handlar också om att erbjuda lösningar på de språksvårigheter som kan uppstå som en barriär för att kunna ta busskörkort.

Det som Kommunal ser som den enskilt viktigaste och mest prioriterade förändringen som krävs för att få fler till att bli bussförare, oaktad ålder, utbildningsplatser eller språksvårigheter är dock konkreta förbättringar kopplade till förarnas arbetssituation. Kommunal har i varenda avtalsrörelse krävt förändringar, som även ska upplevas som konkreta förbättringar utifrån bussförarnas perspektiv, i våra centrala kollektivavtal. Det finns mycket att göra, till exempel när det gäller långa arbetsdagar, brist på återhämtningstid och svårigheter att kombinera privatliv och arbete.

Om nu Sveriges Bussföretag verkligen vill få fler att söka sig till branschen krävs det att vara lyhörd för bussförarnas konkreta krav på förändringar som också uppfattas som förbättringar för hela branschen. Se då till att årets avtalsrörelse blir en dörröppnare med verkliga förbättringar i bussförarnas vardag. Att sänka körkortsåldern kostar inga pengar och sannolikt är det därför förslaget känns så lockande för arbetsgivaren, men det lär inte förändra situationen.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar