Konkret arbete för ekonomisk jämlikhet: Låglönesatsningar och extra höjningar av lägstlöner

Kerstin Mikaelsson

Blogginlägg

av Kerstin Mikaelsson

Inflationstakten är fortsatt hög i Sverige, enligt SCB var inflationen även i juli över 6 procent. Kommer barnet behöva nya stövlar i höst eller kommer de gamla passa tills det är dags att köpa nya vinterskor? Nu funderar många medlemmar i Kommunal på just de sakerna. Många välfärdsarbetare har redan små eller obefintliga ekonomiska marginaler för att klara hur mycket matpriser och boendekostnader ökat det senaste året.

För vissa medlemmar är avtalsrörelsen färdig och årets lönehöjningar syns redan på lönekontot men Kommunal har fortfarande flera kollektivavtal kvar att förhandla och teckna, 18 stycken närmare bestämt. 

Den pågående avtalsrörelsen handlar inte bara om löneökningar och arbetsvillkor, utan också om att minska de ekonomiska klyftorna. Det finns mycket att göra för att ta steg framåt och säkerställa en mer jämlik fördelning av resurserna i samhället. 

Klyftorna ännu mer påtagliga

Flera medlemsgrupper i Kommunal är överrepresenterade bland dem som lever eller riskerar att leva i tuffa ekonomiska förhållanden. Det gäller framför allt kvinnor, utrikes födda, deltidsanställda och personer med osäkra anställningsvillkor. Detta betyder att deras ekonomiska marginaler är små, och att det är svårt att täcka levnadskostnaderna varje månad. 

Den pågående avtalsrörelsen handlar inte bara om löneökningar och arbetsvillkor, utan också om att minska de ekonomiska klyftorna.

  • Lågavlönade: 14 procent av alla inom Kommunals avtalsområde har en lön som ligger nära avtalens lägsta nivå, vilket innebär en lön på 22 000 kr, eller mindre, per månad för en heltidsarbetare. 
  • Deltidsarbete: Mer än var tredje anställd i Kommunals avtalsområden arbetar deltid, jämfört med 77 procent heltidsarbetande på arbetsmarknaden i stort. Vanliga skäl till deltidsarbete är att arbetsgivaren inte erbjuder heltidstjänst eller att arbetet är för fysiskt och/eller psykiskt krävande. 
  • Tidsbegränsade anställningar: Cirka 30 procent av de anställda på Kommunals avtalsområde har en tidsbegränsad anställning, jämfört med 15 procent på arbetsmarknaden i stort.

I en tid av ekonomisk osäkerhet och stigande priser på varor och tjänster är det mer angeläget än någonsin att säkerställa att de som tjänar minst får en rättvis andel av den ekonomiska tillväxten. Därför är de låglönesatsningar och höjningar av lägstlöner som ingår i det så kallade ”märket” så viktiga. 

Avtalsrörelse 2023: ett golv i osäkra tider

Märket är ett försök att skapa en stabil och förutsägbar arbetsmarknad genom att begränsa större variationer i löneökningarna. Att industrins parter sätter ett normerande märke för resten av arbetsmarknaden kom till efter en period av oro på arbetsmarknaden och bristande reallöneökningar. Arbetsmarknadernas parter med industrin i spetsen fastställer alltså både ett tak och golv för de centrala förhandlingarna under avtalsperioden. 

Ett tak på löneökningar för att förhindra för stor löneökningstakt som kan spä på inflation och den ekonomisk obalansen i samhället. Ett golv för att avsaknaden av det kan leda till ökad ojämlikhet och social oro. Tack vare märket har arbetstagare i alla branscher en tydlig grund att förhandla från, vilket ger trygghet i en osäker tid, särskilt för dem som lever med små ekonomiska marginaler. 

I denna avtalsrörelse har Kommunal som strategi att höja lägstlönerna mer än 4,1 procent, bland annat på grund av de ökande levnadskostnaderna.

Den här avtalsperioden innehåller märket även låglönesatsningar och extra höjningar av lägstlöner. Med hjälp av dessa kan vi steg för steg komma närmare en rättvis och jämlik samhällsutveckling som gagnar oss alla.

År ett: extra höjningar av lägstlöner

I denna avtalsrörelse har Kommunal som strategi att höja lägstalönerna mer än 4,1 procent, bland annat på grund av de ökande levnadskostnaderna. Det är en kraftfull åtgärd för att öka inkomsterna för de med de lägsta lönerna. Det behövs för att skapa en rättvisare arbetsmarknad och minska den ekonomiska oron. 

Första året av avtalsperioden innehåller förutom generella löneökningar på 4,1 procent en satsning för att alla lägstlöner ska höjas med 1 350 kr. 

År två: låglönesatsningar

Kommunal har även haft som strategi att höja lönerna för de lägst avlönade lite mer. Personer med låga inkomster har ofta knappa marginaler och kämpar för att få ekonomin att gå ihop när kostnaderna ökar. Genom låglönesatsningar fördelas en del av löneutrymmet för att ge de lågavlönade en rättvis andel av den ekonomiska tillväxten. Detta kan bidra till att minska de ekonomiska klyftorna och förbättra levnadsvillkoren för de lägst avlönade. 

År två innehåller en låglönesatsning som innebär att de som tjänar mindre kommer bidra mer till lönepotten. Alla som tjänar under 28 211 kr kommer bidra med 931 kr till lönepotten. 

Säkerställa att märket går ut till alla

I pågående avtalsförhandlingar driver Kommunal på för att säkerställa att de med de lägsta lönerna inte hamnar i kläm när priserna stiger. Varför är detta så viktigt? Jo, det handlar om solidaritet, för att skydda de som befinner sig i de mest sårbara positioner i vårt samhälle. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar