Fyradagarsvecka: Världens största försök visar positiva resultat


Hampus Andersson

Blogginlägg

av Hampus Andersson

Under 2022 genomfördes världens hittills största försök med fyra dagars arbetsvecka (32 timmar) och full lön i Storbritannien. Idag publiceras resultaten från följeforskningen, som visar en rad positiva effekter. Nästan alla deltagande företag uppger nu att de fortsätter med fyradagarsveckan.

Minskad stress, klart lägre sjuktal, högre produktivitet samt bättre balans mellan arbete och privatliv. Det är några konsekvenser av en extra ledig dag per vecka, enligt en utvärdering av världens största försök med fyra dagars arbetsvecka som publiceras idag

61 företag och cirka 3 000 anställda deltog i den övergripande studien som pågick från början av juni till slutet av november 2022. Pilotstudien har inneburit att alla deltagande företag förbundit sig att korta sin standardarbetsvecka till fyra dagar och högst 32 timmar, utan lönebortfall för arbetarna. 

Deltagande har varit frivilligt och ingen kompenserande finansiering har utgått till medverkande företag. Projektgruppen har stöttat med mentorskap, workshops, nätverk och utvärdering. 

Ur ett fackligt perspektiv är arbetstidsförkortning ett sätt att fördela samhälleliga produktionsvinster mer jämlikt, samtidigt som det ger människor mer tid till familj, fritidssysslor, vila och återhämtning.

Slutrapporten är framtagen av tankesmedjan Autonomy och forskare vid University of Cambridge och Boston College i USA. Utvärderingen visar bland annat att:

  • Antalet sjukdagar minskade med 65 procent.
  • Mått för stress minskade markant och 71 procent av de anställda rapporterade lägre nivåer av utmattning.
  • Mått på tidsutnyttjande och balansen mellan arbete och privatliv förbättrades. 
  • Söktrycket på utannonserade tjänster ökade.
  • De allra flesta företag uppger att affärsresultat och produktivitet förbättrades.
  • Sannolikheten för att en anställd skulle sluta minskade med 57 procent.
  • 92 procent av företagen som deltog har beslutat att fortsätta med fyradagarsveckan efter pilotstudien. 

Följeforskarna jag pratat med menar att resultaten är tydliga och tillförlitliga. Metoden för pilotstudien har gjort det möjligt för forskargruppen att, förutom enkätundersökningar, göra djupdykningar och titta i detalj på hur företagen fick arbetstidsförkortningen att fungera i praktiken. 

Hur det genomförts skiljer sig åt. Organisationerna som deltagit i pilotstudien är allt från små lokala foodtrucks till stora företag. Också typ av verksamhet har varierat. Exempel på representerade branscher är utbildning, bankverksamhet, vård, bygg, IT, detaljhandel och bostadsförmedling.

”Resultaten är definitivt uppmuntrande. De visar de många sätt på vilka företag förvandlade fyradagarsveckan från dröm till realistisk policy, med flera fördelar. Vi tror att det finns mycket här som borde motivera andra företag och branscher att prova.” säger Dr David Frayne, forskare vid University of Cambridge och en av de ansvariga bakom utvärderingen.

Ökat intresse för arbetstidsförkortning – även inom offentlig sektor

Pilotstudien i Storbritannien har enbart utgjorts av privata företag och organisationer, men resultaten är allmänt relevanta och väcker intresse över hela arbetsmarknaden.

I januari 2023 blev South Cambridgeshire District Council den första offentliga arbetsgivaren i Storbritannien att gå över till fyradagarsvecka. En viktig anledning är att kommunen under lång tid haft svårt att rekrytera och behålla personal. I tre månader ska ca 470 administrativa medarbetare arbeta med fyradagarsvecka och full lön. Om försöket är lyckat ska det utvidgas till fler yrkesgrupper. Redan nu finns signaler om positiva preliminära resultat. 

Pressad arbetsmiljö, höga sjuktal och svårigheter att rekrytera är mer regel än undantag – att inte tänka nytt är det verkliga risktagandet.

I Sverige har kommuner som Mörbylånga och Borgholm slagit in på samma väg och kortat arbetstiden för att locka utbildad personal. På central nivå har både arbetsgivare och politiker hittills varit mer kallsinniga, men kanske är något på väg att hända. Det vore på tiden. Pressad arbetsmiljö, höga sjuktal och svårigheter att rekrytera är mer regel än undantag – att inte tänka nytt är det verkliga risktagandet.

Kommunal har sedan kongressen 2022 ett uttalat mål om att verka för 30 timmars arbetsvecka. Ur ett fackligt perspektiv är arbetstidsförkortning ett sätt att fördela samhälleliga produktionsvinster mer jämlikt, samtidigt som det ger människor mer tid till familj, fritidssysslor, vila och återhämtning. Forskning likt studien i Storbritannien visar att också arbetsgivare har skäl att anamma en mer positiv hållning.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar