En bra a-kassa för välfärdsarbetarna ger en bättre arbetsmarknad för alla


Barbro Andersson

Blogginlägg

av Barbro Andersson

Förra veckan kom utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring. En utredning som fick märkbart lite uppmärksamhet i relation till dess påverkan på arbetsmarknaden i stort. Utredningen föreslår i huvudsak att ersättningen ska trappas ned efter tid i arbetslöshet och att skillnaden i a-kassa mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare ska öka.

När utredningens förslag blir verklighet innebär det för ett vårdbiträde som varit arbetslös i 100 dagar (och tidigare haft en lön på 23 000 kr) att ersättningen sänks med 2300 kronor jämfört med idag. En person som blir arbetslös med en tidigare lön på 36 000 kronor får med de nya reglerna 1800 kronor mer i plånboken jämfört med idag, när den varit arbetslös i fler än 100 dagar.

Vad vill då regeringen med denna politik? Att korta tiden i arbetslöshet är uttalat, men genom att förändringen slår hårdast mot dem med de lägsta inkomsterna kan det också antas att man vill sätta press på de lägsta lönerna på arbetsmarknaden. Vi välfärdsarbetare ska nöja oss med att ta ett jobb för en lägre lön helt enkelt. 

Istället för att envist och tvärt emot forskningen hävda att hungriga vargar jagar bäst, bör politiken förstå varför vi behöver en stark arbetslöshetsförsäkring – för alla inkomstgrupper på arbetsmarknaden.

Förutom att det inte finns något som tyder på att arbetslösheten kommer att minska eller kortas med given strategi så finns det konsekvenser värda att uppmärksamma.

  1. Lägre a-kassa för de med lägst inkomster underminerar a-kassans funktion som omställningsförsäkring
    Personer med låga inkomster och minst marginaler i sin privatekonomi behöver en a-kassa som kan täcka upp hyra och basutgifter. Annars tappar a-kassan sin funktion som omställningsförsäkring. Ingen ska behöva gå från hus och hem på dagen den förlorar ett arbete.
  2. En sämre a-kassa riskerar att göra så att arbetslösheten sprider sig fortare
    När arbetslösheten stiger minskar som regel konsumtionen – vilket innebär att arbetslösheten riskerar att stiga ytterligare. En bra a-kassa är alltså ett sätt att se till att inte fler än nödvändigt blir arbetslösa när företag eller kommuner varslar.
  3. En a-kassa med snabb nedtrappning minskar vilja att gå viktiga arbetsmarknadsutbildningar
    Trots att vi står i en situation med ökad arbetslöshet, råder det fortfarande brist på viktiga kompetenser inom flera branscher. Brist som kan lösas genom relativt korta arbetsmarknadsutbildningar. Om ersättningen sänks på detta sätt för personer som behöver ersättningen som bäst – så riskerar vi att färre, inte fler, väljer att utbilda sig till undersköterska eller industriarbetare under arbetslöshet. 

Så, i stället för att envist och tvärt emot forskningen hävda att hungriga vargar jagar bäst, bör politiken förstå varför vi behöver en stark arbetslöshetsförsäkring – för alla inkomstgrupper på arbetsmarknaden. 

Vill man minska arbetslösheten och tid i arbetslöshet? Jättebra! Det kan man göra på så många andra sätt. 

Satsa på arbetsmarknadspolitiken – ställ krav på de arbetslösa att söka jobb och utbilda sig. Men ge också då den möjligheten. Nu finns det möjlighet för arbetstagare bland välfärdens många yrken att stärka sin kompetens och varaktiga etablering på arbetsmarknaden genom omställningsstudiestöd. Regeringen måste däremot skapa förutsättningar för att fler, inte färre, ska kunna ta vara på den möjligheten. 

Och jag behöver väl heller inte nämna vikten av att i en lågkonjunktur fortsätta satsa på välfärden. Den behövs. För jobbens, men framför allt för vårt samhälles skull. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar