Vad gäller om jag blir uppsagd?

Är du orolig för att bli uppsagd från jobbet? Har arbetsgivaren antytt att det kan bli aktuellt? Är du redan uppsagd och undrar vilken uppsägningstid som gäller för dig?

För att en arbetsgivare ska kunna avsluta din fasta anställning krävs det att arbetsgivaren har sakliga skäl för uppsägningen. Med andra ord, att det finnas goda grunder till att säga upp dig. 

Vad räknas som sakliga skäl för uppsägning?

Det kan handla om arbetsbrist vilket betyder att arbetsgivaren av någon anledning drar ner på antalet tjänster eller att verksamheten upphör. En uppsägning på grund av arbetsbrist ska alltså inte ha att göra med den anställda personligen. 

Det kan också vara personliga skäl eller avsked.  I båda fallen krävs att det finns skäl som kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel handla om att man enligt arbetsgivaren har misskött sitt arbete eller betett sig olämpligt på arbetsplatsen. Vid uppsägning av personliga skäl får man arbeta sin uppsägningstid. Vid avsked är det vanligt att man blir arbetsbefriad eller omplacerad. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person av personliga skäl krävs det väldigt goda grunder. För avsked krävs ännu starkare skäl.

Vad måste arbetsgivaren göra vid uppsägning av personliga skäl eller avsked? Arbetsgivaren ska som ett första steg meddela dig detta skriftligt, så kallad underrättelse. Det händer ändå ibland att arbetsgivaren avslutar anställningen utan att meddela dig detta innan.

Om du har blivit varslad eller meddelad om direkt avsked, så ska du omedelbart kontakta Kommunal (eller den fackförening du är medlem i). Det är väldigt bråttom, eftersom tidsfristerna är mycket korta. Kontakta i första hand din sektion. Du kan också kontakta Kommunal Direkt.

Uppsägningstiden varierar beroende på kollektivavtal och hur länge du har arbetat hos arbetsgivaren.

Anmäl dig till hos Arbetsförmedlingen

Om du blivit uppsagd, eller av annan anledning blivit arbetslös, är det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det är ett krav från a-kassan.

Kontakta din omställningsorganisation

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller om du har en tidsbegränsad anställning som löper ut, kan du ha rätt till omställningsstöd från en omställningsorganisation. De kan hjälpa sig att hitta ett nytt jobb, eller kanske en ny utbildning eller yrkesbana. Vilken omställningsorganisation du omfattas av är beroende av ditt kollektivavtalsområde. Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats vänder du dig istället till den offentliga omställningsorganisationen. 

Hitta din omställningsorganisation

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar