Hitta din omställningsorganisation

Från och med hösten 2022 kommer nya möjligheter till omställning och omställningsstudiestöd. Det kommer skötas av din omställningsorganisation. Här får du hjälp att hitta den organisation som du tillhör, beroende på ditt kollektivavtal.

Person som går längs en uppmärkt vandringsled
Foto: Scandinav

Om du jobbar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal så omfattas du även av ett omställningsavtal. Det är det som styr vilken omställningsorganisation du tillhör. Om din arbetsplats inte har kollektivavtal ska du vända dig till Kammarkollegiet som kommer ha hand om den offentliga omställningsorganisationen. 

Beroende på var du jobbar kan det vara lite knepigt att avgöra vilken omställningsorganisation du tillhör. Fråga din arbetsgivare, eller kontakta den sektion inom Kommunal du tillhör. Du kan också ringa Kommunal Direkt så kan de slussa dig vidare. 

Omställningsfonden

För dig som är anställd inom en kommun, en region eller ett kommunalt ägt bolag. (Din arbetsplats har kollektivavtal mellan Kommunal och SKR eller mellan Kommunal och Sobona). 

Trygghetsfonden TSL

För dig som är anställd inom privat sektor. (Din arbetsplats har kollektivavtal mellan Kommunal och Almega, Vårdföretagarna, Gröna Arbetsgivare, Sveriges bussföretag m.fl. inom Svenskt Näringsliv.) 

TRR

För dig som är anställd inom privat sektor och omfattas av pensionsavtal ITP. (OBS: detta gällde tidigare Vårdföretagarna och Almega Friskolor, men du som går på dessa avtal tillhör från och med 1 oktober 2022 istället TSL.)

Trygghetsrådet TRS

För dig som är anställd inom privat sektor. (Din arbetsplats har kollektivavtal mellan Kommunal och Arbetsgivaralliansen.) 

CIKO

För dig som är anställd inom kooperativ eller idéburen sektor. (Din arbetsplats har kollektivavtal mellan Kommunal och Fremia.)

Trygghetsfonden Fastigo-LO

För dig som arbetar i fastighetsbranschen. (Din arbetsplats har kollektivavtal mellan Kommunal och Fastigo). 

Kyrkans Trygghetsråd

För dig som arbetar inom Svenska kyrkan. (Din arbetsplats har kollektivavtal mellan Kommunal och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.)

Då kommer det vara den offentliga omställningsorganisationen du ska vända dig till. Information om denna finns på Kammarkollegiets webbplats

Dela sidan