Vad är lägstalönen?

Lägstalönen står i kollektivavtalet. Vad lägstalönen är beror på vilket kollektivavtal din arbetsgivare har. 

För att få svar på vilken lägsta lön som gäller för dig så kan du kontakta din lokala sektion eller kontakta Kommunal Direkt.

Du kan också logga in på Mina sidor för att se uppgifter om ditt kollektivavtal.

Dela sidan