Vad är ett lönesamtal?

Du har rätt till regelbundna lönesamtal på lönesamtalet ska man diskutera vad du kan göra för att förbättra din lön. Det ska finnas möjlighet att få en löneutveckling via dina lönesamtal.

•    Berätta om hur du har utvecklats
•    Berätta om dina idéer för att förbättra verksamheten
•    Säg vad du förväntar dig av arbetsgivaren
•    Be om tydliga mål som du ska uppfylla för att kunna höja din lön nästa år

Din sektion har många bra underlag som kan hjälpa dig att förbereda dig inför lönesamtalet, kontakt med din sektion

Fler tips inför lönesamtalet

Dela sidan