Vad innebär det att jag har företrädesrätt?

Kommer du upp i tolv månaders anställning under en treårsperiod och din anställning upphör har du goda chanser att få en anställning igen. Då har du företrädesrätt till en ny anställning.  Om du har haft en särskild visstidsanställning är det nio månader som gäller för en ny särskild visstid.

Då behöver du göra anspråk på företrädesrätten. Arbetsgivaren har ofta en särskild blankett för det. Företrädesrätten står beskriven i lagen om anställningsskydd, LAS.

När den nya anställningen tar slut är det viktigt att lämna in en ny företrädesansökan.

Du som är medlem kan få hjälp av din lokala sektion att bevaka detta. Om arbetsgivaren bryter mot din rätt till företräde, kontakta sektionen.

Du kan även logga in på https//minasidor.kommunal.se för att se uppgifter om din sektion, öppettider osv.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar