Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

You are here

Vad är en provanställning?

En provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan särskilda skäl. 

Uppsägningstiden under en provanställning regleras i kollektivavtalet. I avsaknad av kollektivavtal gäller LAS (31§) som säger 14 dagars uppsägningstid.

Så här formuleras det i lagen (6§ LAS):

"Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren ska få möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet."

Prövotiden får inte vara längre än 6 månader. Om provanställningen inte avbryts övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Riksdagen: Lag (1982:80) om anställningsskydd