Vad är en provanställning?

En provanställning är en form av anställning där båda parter kan avbryta anställningen utan särskilda skäl. 

Provanställningen får inte vara längre än sex månader. Om provanställningen inte avbryts övergår anställningen i en tillsvidareanställning. 

Man skriver normalt sett inte ett nytt  anställningsavtal när provanställningen övergår i tillsvidareanställning.

Uppsägningstiden under en provanställning regleras i kollektivavtalet, om inte arbetsgivaren har kollektivavtal gäller lagen (LAS).

Dela sidan