Skyddsombudet Jacqueline Svensson: "Uppdraget har verkligen vässat mitt sätt att prata och argumentera"


INTERVJU med Jacqueline Svensson, som är skyddsombud och jobbar som ridlärare på en ridskola i Täby utanför Stockholm.

Skyddsombudet och ridläraren Jacqueline Svensson
Skyddsombudet och ridläraren Jacqueline Svensson.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Vem är du?

Jacqueline Svensson, arbetar som ridlärare på en ridskola i Täby utanför Stockholm, där jag varit i 5 år. Uppdraget som skyddsombud har jag haft i 3 år.

Vilka är de viktigaste arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats?

Tunga lyft är en viktig fråga på vår arbetsplats, och vi arbetar mycket med rutiner för att lyfta rätt. Överhuvudtaget är arbetsmiljön väldigt närvarande i vårt arbete med hästar. Det handlar om att arbeta förebyggande, att skapa kännedom om de risker som finns.

Vi pratar mycket om hur man arbetar säkert och på rätt sätt. Och det har gett resultat. Det finns en medvetenhet om hur man gör för att undvika skador och felbelastning. Att skriva tillbudsrapporter är också en prioriterad aktivitet för att kunna kartlägga och förebygga riskerna i jobbet.

Hur är det att vara skyddsombud?

Det är väldigt lärorikt och roligt. Att få vara med och påverka arbetsmiljön är ett viktigt uppdrag. Jag känner mig väldigt trygg i rollen som skyddsombud och har både fått den tid och kunskap som behövts för att växa in i uppdraget på ett bra sätt. Jag har fått de rätta verktygen, och även kunskapen för att tillämpa dem på rätt sätt.

När upplever du att du får ”belöning” för ditt fackliga engagemang?

När jag ser att det väckts en nyfikenhet på arbetsmiljöfrågor hos mina kollegor och de ställer frågor om arbetsmiljö – då känner jag mig verkligen belönad. Att det finns ett öppet klimat kring arbetsmiljön och kollegor som är delaktiga i frågan.

Vilka tips/råd skulle du ge till någon som funderar på att engagera sig fackligt?

För egen del har jag haft en väldigt bra kontakt med vårt regionala skyddsombud. Jag hade henne som bollplank, vi pratade mycket om vad rollen skulle innebära. Jag fick mycket konkret information; vilka rättigheter och skyldigheter ett skyddsombud har, att jag hade rätt att avsätta tid till uppdraget och utbildningen.

Men man måste våga fråga, ta reda på vad som gäller.Om du är intresserad av att påverka och förändra arbetsplatsen – ta chansen. Det är roligt att ha inflytande på arbetsplatsen!

Har du nytta av uppdraget även privat?

Ja, uppdraget som skyddsombud har gjort mig ännu bättre på att kommunicera,
det har verkligen vässat mitt sätt att prata och argumentera. Förr kunde jag vara lite konflikträdd, men man lär sig att ta tag i sådana frågor.

Att få träffa andra skyddsombud och utbyta erfarenheter har också gett mig en inblick i andra yrken och branscher som jag annars inte skulle ha haft. Skyddsombudsrollen är på många olika sätt ett värdefullt verktyg vidare i livet.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar