Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - för dig som är skyddsombud

Ingen ska behöva utsättas för någon form av sexuella trakasserier på sitt arbete. Arbetsgivaren har ytterst ansvar för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att ingen arbetstagare ska utsättas för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. När Kommunals skyddsombud får kännedom om att någon medlem utsatts för någon form av sexuella trakasserier ska ombudet omedelbart kontakta arbetsgivaren och ställa krav på att detta omedelbart åtgärdas.

Om du som skyddsombud misstänker att någon på arbetsplatsen är utsatt, ska du agera enligt de rutiner arbetsgivaren har tagit fram för hur sexuella trakasserier ska hanteras.

Om det framkommer att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier ansvarar chefen för att det upphör. Chefen ska utreda orsakerna och vidta åtgärder för att förebygga framtida problem. Chefens utredningsplikt börjar vid misstanke eller tecken på sexuella trakasserier.

Du ska föra en dialog med chefen om de problem som identifierats. Om chefen inte åtgärdar eventuella brister gällande arbetsmiljö gällande de sexuella trakasserier som uppkommit ska skyddsombudet begära att chefen gör en kontroll, undersökning eller åtgärd, med stöd av arbetsmiljölagen. 

Läs mer om hur skyddsombudet ska agera och vilka lagar man har till sitt stöd i dokumentet nedan. 

Vill du veta mer hur du ska agera som skyddsombud så läs Kommunals arbetsmiljöstrategi.

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - för dig som är skyddsombud

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - Skyddsombud (pdf)

Dela sidan