Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Stockholm Mitt

Denna sektion tillhör avdelning Stockholms län
Kommunal sektion Stockholm Mitt är en sektion inom Kommunal Stockholms län. Våra medlemmar är anställda i Stockholms stad, i stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Östermalm, Norrmalm, Bromma, Hässelby-Vällingby och stadsdelarna runt Järvafältet.

Telefontider

Vi har telefontid måndag till fredag kl 08:00-12:00. Med anledning av den nuvarande situationen försöker vi hålla telefonen öppen även eftermiddagar. 

Våra medlemmar

Vi som tillhör sektions Stockholm Mitt är anställda av stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Östermalm, Norrmalm, Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta

Våra stora yrkesgrupper är barnskötare, vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och boendestödjare.

Arbetsplatsombuden

Arbetsplatsombuden har det viktigaste fackliga uppdraget. De är valda av sina arbetskamrater och ska bevaka fackliga frågor på arbetsplatsen. Vi har cirka 160 arbetsplatsombud i sektionen. Tillsammans med arbetsplatsombudet kan du som medlem bygga upp en stark facklig verksamhet på arbetsplatsen. Ni kan rätta till felaktigheter i anställningsvillkor och lön, få bättre schema eller förbättra arbetsmiljön.

Om det saknas ombud på din arbetsplats kan du vända dig till ditt förhandlingsteam eller till vår fackexpedition, så får du veta hur ni kan göra för att välja arbetsplatsombud. På större arbetsplatser kan man gärna ha flera ombud.

Förhandlingsteam

De flesta arbetsplatser tillhör ett förhandlingsteam. Dessa har ansvar för förhandlingar och överläggningar med respektive arbetsgivare. 

Information

Som medlem i Kommunal är det viktigt att du får fortlöpande information om vad som händer i facket och hur du själv kan vara med och påverka. Tidningen Kommunalarbetaren som du får i hem brevlådan är viktig för detta. Ett bra sätt att se till att du och dina arbetskamrater regelbundet får nyheter är att ni utser ett eller flera arbetsplatsombud. Sektion Stockholm Mitt ger regelbundet ut ett informationsblad, Mitt Fackblad, som sprids på arbetsplatserna via våra fackliga ombud och aktiva medlemmar. Här kan du ladda ner ditt eget exemplar av Mitt Fackblad.

Sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet. I styrelsens uppdrag ligger att ansvara för verksamhetsplan, budget och studieverksamheten. Styrelsen ska se till att alla fackliga företrädare får den utbildning som krävs och att det fackliga förhandlingsarbetet samordnas. 

Demokratin i facket

I fackföreningen är det medlemmarna som bestämmer. Grunden för demokratin är våra medlemsmöten där vi tillsammans kan diskutera och fatta beslut om hur vi vill ha det i vår sektion. Enligt Kommunals stadgar (regler) ska vi ha minst tre medlemsmöten per år.

Det kanske viktigaste mötet är årsmötet då vi granskar det gångna året och väljer ny sektionsstyrelse. Årsmötet brukar ligga i början av februari.

Under hösten året innan, oftast i november, har vi ett medlemsmöte då vi nominerar (föreslår) personer till sektionsstyrelsen. För att kunna väljas på årsmötet måste personen ha varit föreslagen på detta möte som kallas nomineringsmöte.

Någon gång under året ska vi också ha ett möte då vi ska diskutera och fatta beslut om hur vi ska bygga upp en stark facklig aktivitet på arbetsplatserna. Utgångspunkten för detta är naturligtvis de frågor som vi medlemmar på arbetsplatserna tycker är viktiga och vad vi på arbetsplatsen vill förändra hos oss. Vilken hjälp och vilket stöd behöver vi då från vårt fackliga förhandlingsteam och vår sektion? Vi beslutar tillsammans om en plan för detta.
Utöver dessa möten kan vi som sektions anordna hur många träffar vi medlemmar vill. Vi kan ha yrkesträffar för till exempel barnskötare eller vårdare eller för nattpersonal. Vi kan självklart också anordna temamöten om försäkringar, avtalet, löner eller arbetsmiljö. Hör av dig till vår sektionsexpedition om du har förslag på möten som behövs!

Här hittar du aktuell information om våra möten.

 

Besöksadress: 
Pipersgatan 45 vid förskolan
11228 STOCKHOLM
Karta
Postadress: 
Pipersgatan 45 vid förskolan
11228 STOCKHOLM
Öppettider: 
mån-fred 8.00-12.00
Telefon: 
Ordförande: 
Lena Ericson Höijer

Våra nyheter

Föreläsningar om försäkringar med Folksam.

Välkommen till föreläsningar om dina försäkringar

På din arbetsplats och under din fritid omfattas du av försäkringar som ger dig hjälp och ekonomiskt stöd i olika situationer. Det är lätt att missa ersättningar du har rätt till men ofta är det möjligt att göra en anmälan i efterhand.
Marika Eriksson är Kommunal Stockholms läns representant på Gershedens folkets hus möten.

Lär dig mer om arbetarrörelsens kulturhistoria på Skansen

Gershedens folkets hus stod klart 1908 och fungerade som Gershedenbornas möteslokal i 50 år. Men sedan upphörde verksamheten och huset skänktes till Skansen. Kommunal Stockholms län är en av föreningarna som idag stöttar Gershedens folkets hus.
"Det gör inte ont att rösta, har man rösten ska man använda den", säger Mirja Räihä.

"Det är lika viktigt att engagera sig i kyrkopolitiken som i kommunpolitiken"

Mirja Räihä är en räv i fackliga och politiska sammanhang. Förutom förtroendevald inom Kommunal Stockholms län är hon LO Stockholms läns ordförande och sitter i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Stockholm där hon har och har haft en rad förtroendeuppdrag. Från förra kyrkovalet är hon också vice ordförande i Spånga-Kista församling. "Det är lika viktigt att engagera sig i kyrkopolitiken som i kommunpolitiken", säger hon.

Pressmeddelande: Huddinge skär ner på äldreboende

Pressmeddelande från Kommunal sektion Huddinge med anledningen av nedskärningar i äldreomsorgen.

En annan välfärd är möjlig

Uttalande från Kommunal Stockholms läns representantskap 24 april 2021.

Semestra i Stockholms län? Hyr stuga genom Nygård

Välkomna till Semesterhemmet Nygård. Här finns stugor i olika storlekar att hyra.
Ulf Bjerregaard

Så lyckades Kommunals team på Södermalm med heltid som norm

2012 beslutades det att heltid skulle vara en rättighet i Stockholm stad. Åtta år senare så finns ingen som är ofrivilligt deltidsanställd i Södermalms stadsdelsförvaltning. "Det här visar att det är fullt möjligt att det går att få heltid och om det går på Södermalm varför skulle det inte gå i Kista eller i Farsta eller i Hägersten-Liljeholmen", säger Ulf Bjerregaard, förhandlingsansvarig i Kommunals team på Södermalm.

Pressmeddelande: Kommunal har inte gått med på att öppna framdörrarna

Det stämmer inte att Kommunal har gått med på att öppna framdörrarna på Nobinas bussar i Norrtälje.
Jessica Leiding, Kommunal Stockholms läns ordförande, och ombudsmannen Pernilla Westerberg.

Kommunal Stockholms läns representantskap 28 november

Kommunal Stockholms län höll sitt höstrepresentamtskap lördagen den 28 november. Mötet utsåg hedermedlemskap, delade ut kulturstipendium, behandlade motioner och antog ett uttalande.
Linda Pettersson, regionalt skyddsombud.

Skyddsombud ser en tuffare coronasituation på förskolorna

Under hösten har pandemin tagit ordentlig fart på förskolorna i Region Stockholm och nu har väldigt få av dem inte haft något covidfall. "Vi hade inte så många fall i våras. Men nu är många förskolor i läget att de inte vet om de ska stänga eller inte", säger Linda Pettersson, regionalt skyddsombud för Kommunal Stockholms län.

Pages