Skärholmen

Kommunal Skärholmen är en sektion inom Kommunal Stockholms län. Sektionen består av anställda hos Stockholm stad och hos privata arbetsgivare inom gröna sektorn som golf, jordbruk, djursjukvård, odling och hästbranschen, eller inom teknik, skorstensfejarbranschen, Svenska kyrkan samt trossamfunden inom Stockholms län. Många av våra drygt 5 900 medlemmar arbetar hos Stockholm stad inom vård och omsorg i förvaltningarna Södermalm, Skärholmen, Hägersten-Älvsjö, äldreförvaltningen, socialförvaltningen, serviceförvaltningen och kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsarbetare är en av de yrkesgrupper sektion Skärholmen organiserar.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

På sektionsnivå arbetar vi med frågor som berör medlemskapet, löner och anställningsvillkor för våra medlemmar. Vi hjälper också till med rehabiliteringsärenden, enskilda personärenden, med mera. Facklig utbildning till medlemmar och arbetsplatsombud är också en viktig del av vårt arbete.

Marika Eriksson är ordförande i sektion Skärholmen. Kontakta Marika på marika.eriksson@kommunal.se.

Regionala teamet är för dig som arbetar inom gröna sektorn, som golf, jordbruk, djursjukvård, odling och hästbranschen. Även teknik, skorstensfejarbranschen och Svenska kyrkan samt trossamfunden ingår i teamets uppdrag.
Kontakta teamet: skarholmen.regionala.stockholm@kommunal.se

Förhandlingsteam Skärholmen är för dig som arbetar inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.
Kontakta teamet:skarholmen.teamskhlm.stockholm@kommunal.se

Förhandlingsteam Hägersten-Älvsjö är för dig som arbetar inom Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning.
Kontakta teamet: 
skarholmen.hagersten-alvsjo.stockholm@kommunal.se

Förhandlingsteam Innerstaden är för dig som arbetar inom Södermalm, socialförvaltningen och äldreförvaltningen. 
Kontakta teamet: skarholmen.innerstad.stockholm@kommunal.se

Förhandlingsteam Kyrkogårdsförvaltningen är för dig som arbetar på någon av kyrkogårdarna i Stockholms Stad/Kyrkogårdsförvaltning.
Kontakta teamet: skarholmen.stockholm@kommunal.se (skriv Kyrkogårdsförvaltningen Stockholm i ämnesraden)

Denna sektion tillhör avdelning Stockholms län

Besöksadress

Bredholmsgatan 3, plan 4

12748 SKÄRHOLMEN

Karta

Postadress

Box 503

12726 SKÄRHOLMEN

Öppettider

Telefontid måndagar: 8-30-16.00, lunchstängt 11.45-12.30. Övrig tid telefonsvarare. Eller ring Kommunal Direkt 010-442 70 00, eller maila skarholmen.stockholm@kommunal.se

Dela sidan