Skärholmen

Kommunal Skärholmen är en sektion inom Kommunal Stockholms län. Sektionen består av anställda hos Stockholm stad och hos de kommunala bolagen i Stockholms stad. Många av våra medlemmar arbetar inom vård och omsorg i förvaltningarna Södermalm, Skärholmen, Hägersten-Älvsjö, äldreförvaltningen, socialförvaltningen, serviceförvaltningen och kyrkogårdsförvaltningen.

Du som tidigare tillhört sektionen, men flyttats över till sektion Privat den 1 september2023 hittar information om hur du kontaktar oss via länken.

På sektionsnivå arbetar vi med frågor som berör medlemskapet, löner och anställningsvillkor för våra medlemmar. Vi hjälper också till med rehabiliteringsärenden, enskilda personärenden, med mera. Facklig utbildning till medlemmar och arbetsplatsombud är också en viktig del av vårt arbete.

Marika Eriksson är ordförande i sektion Skärholmen. Kontakta Marika på marika.eriksson@kommunal.se.

Förhandlingsteam Skärholmen är för dig som arbetar inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.
Kontakta teamet:skarholmen.teamskhlm.stockholm@kommunal.se

Förhandlingsteam Hägersten-Älvsjö är för dig som arbetar inom Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning.
Kontakta teamet: skarholmen.hagersten-alvsjo.stockholm@kommunal.se

Förhandlingsteam Södermalm är för dig som arbetar inom Södermalm och äldreförvaltningen. 
Kontakta teamet: skarholmen.sodermalm.stockholm@kommunal.se

Förhandlingsteam Socialförvaltningen är för dig som jobbar inom socialförvaltningen och serviceförvaltningen. 
Kontakta teamet:  skarholmen.socialforvaltningen.stockholm@kommunal.se

Denna sektion tillhör avdelning Stockholms län

Besöksadress

Bredholmsgatan 3, plan 4

12748 SKÄRHOLMEN

Karta

Postadress

Box 503

12726 SKÄRHOLMEN

Öppettider

Telefon och besökstid måndagar: 8.30-16.00, lunchstängt 11.45-12.30. Övrig tid telefonsvarare. Eller ring Kommunal Direkt 010-442 70 00, eller maila skarholmen.stockholm@kommunal.se

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar