Konflikt/strejk

När en avtalsperiod tagit slut, och parterna ska komma överens om ett nytt kollektivavtal, kan ibland Kommunals och arbetsgivarsidans åsikter ligga långt ifrån varandra. Om man inte kan komma överens finns möjligheten att ta till konflikt.

Strejk och andra stridsåtgärder

En förutsättning är att det inte finns ett gällande kollektivavtal, för då råder fredsplikt. För facket kan en konflikt bland annat handla om blockad mot nyanställningar, övertidsblockad eller strejk. Arbetsgivarna tar ibland till lockout som vapen. När det finns risk för stridsåtgärder, och parterna inte redan begärt hjälp av medlare, skickas en begäran om medling till Medlingsinstitutet.

Strejk, blockad och lockout

Konfliktens syfte är att sätta press på motparten, genom att exempelvis vägra utföra arbete eller övertidsarbete, det vill säga strejk eller övertidsblockad från arbetstagarnas sida, respektive lockout från arbetsgivarens sida.

Vid strejk planerar Kommunal vilka som ska strejka, och när. Alla medlemmar som är uttagna i strejk får ersättning ur Kommunals strejkkassa under den tid som konflikten varar. Detsamma gäller vid lockout. En lockout - utelåsning -  betyder att en arbetsgivare stänger ute de anställda från arbetet. Om facket utlyser strejk för en del av arbetsstyrkan kan arbetsgivaren svara med en lockout av hela arbetsstyrkan. Då betalar Kommunal konfliktersättning till lockoutade medlemmar.

Det är bara medlemmar i Kommunal som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lockout. Det betyder att den som inte är medlem i Kommunal kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lockout.

Konflikt på gång där du arbetar?

Kontakta din sektion om du vill veta mer om vad som gäller för just dig!

Kategorier

Dela sidan