Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Arbetsskador

Foto: Fredrik Sandin Carlson
Arbetsskada kan vara en sjukdom eller en skada som uppkommit på grund av ditt arbete.

Anmäl alltid om du drabbas av arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada är det viktigt att du anmäler det. Det är inte säkert att du får din skada klassad som arbetsskada, men det är ändå viktigt att du gör en anmälan om du till exempel skulle få men av skadan i framtiden.

Anmäl så här

Arbetsgivaren har blanketter som ni fyller i tillsammans och anmälan ska ske i samråd med arbetsplatsombudet/skyddsombudet.

Anmälan kan också göras på anmalarbetsskada.se, som är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 

Olika slags arbetsskador

Med arbetsskador menas inte bara skador som sker genom olyckor på arbetet. Dit hör även till exempel dödsfall och tillbud utan personskada.

Även sjukdomar som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall i arbetet räknas som arbetsskador. Då ska sjukdomen bero på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Utsliten rygg, stress, mobbning, psykiska besvär, eksem, cancer och tinnitus är exempel på sjukdomar som kan ha orsakats av skadliga faktorer i arbetsmiljön.

Olyckor som sker under den normala resan mellan bostaden och arbetsplatsen och där du äter räknas också till arbetsskada. 

Du har rätt till rehabilitering

Det är Försäkringskassan som ska utreda ditt behov av rehabilitering. Försäkringskassan samordnar de insatser som behövs för att du ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete. Rehabiliteringen ska så långt som möjligt göras i samråd med dig som är skadad.

Din arbetsgivare ansvarar för alla rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen. Med det menas till exempel att:

  • ändra arbetsuppgifter/arbetsorganisation 

  • ordna arbetsprövning/träning,
  • ordna utbildning
- påverka attityder på arbetsplatsen
  • och förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Rehabilitering kan också innebära andra insatser, till exempel omskolning och byte av arbete.

Du kan även få ersättning (”livränta”) från arbetsskadeförsäkringen om din skada godkänns som arbetsskada och du måste byta arbete och får lägre lön.

Läs mer på Försäkringskassan om Arbetsskadeförsäkringen.

Kategorier

Arbetsskador