Visstidsanställda tjänar 3400 kr mindre i månaden


Tillfälliga anställningar ökar och skapar otrygghet på arbetsmarknaden. Den visstidsanställda tjänar sämre, arbetar oftare deltid, behöver fler arbeten för att försörja sig, arbetare oftare delade turer och får ingen kompetensutveckling eller medarbetarsamtal med chefen. Det är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Är det här okej? – en rapport om villkoren för visstids- och timanställda”.

De senaste fem åren har antalet visstidsanställda ökat med fem procentenheter och utgör idag 156 000 personer i kommunal sektor.

Den som är visstidsanställd tjänar mindre än sina kollegor – även om den skulle haft ett heltidsjobb. Visstidsanställda som arbetar deltid tjänar 3400 kr mindre i månaden än vad tillsvidareanställda tjänar i genomsnitt. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i mycket större utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktiskt arbetsinkomst nästan 10 500 kr varje månad mellan en visstidsanställd och en tillsvidareanställd.

Siffror i rapporten visar också att var femte timanställd har fler än ett arbete. Eftersom timanställda arbetar deltid i större utsträckning än både visstidanställda och tillsvidareanställda är det över 20 procent av de timanställda som har ytterligare ett arbete.

Oftare delade turer

Dessutom arbetar visstids- och timanställda oftare delade turer än tillsvidareanställda. Drygt hälften av de visstidsanställda och 60 procent av de timanställda arbetar delade turer. Motsvarande siffra för tillsvidareanställda är nästan 45 procent.

- För Kommunals medlemsgrupper, där många arbetar inom vård och omsorg, får detta stora konsekvenser. Många av våra medlemmar är redan från början lågavlönade och har svårt att leva på sin lön, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Sveriges kommuner och landsting slog i veckan larm om att 225 000 medarbetare behöver anställas i vården fram till år 2023 och de menar att framtidens jobb finns i välfärden. Var fjärde timanställd inom äldreomsorgen vill inte arbeta kvar i branschen om tre år.

- Det är mycket oroande att så många som arbetar inom äldreomsorgen inte ser en framtid inom yrket. Politikerna säger sig vilja värna välfärden – och SKL:s siffror visar mycket tydligt att behovet finns. Därför är det obegripligt att de ansvariga inom vård- och omsorgssektorn inte har förstånd att göra de nödvändiga investeringar som för att vi också i framtiden ska kunna ha en välfärd värd namnet, säger Annelie Nordström.

Webbplats där medlemmar kan berätta

Samtidigt lanserar Kommunal sajten www.ardetharokej.se som är en webbplats där medlemmarna helt anonymt kan berätta om situationen på sin arbetsplats, utan att riskera att stämplas som besvärlig och i värsta fall bli av med jobbet.

Visstidsanställda tjänar 3400 kr mindre i månaden

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar