Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

Vi är specialister - ta vår kompetens tillvara

Specialistundersköterskor
Foto: Jenny Segersten
2015-04-15
Specialistundersköterskor är formellt sett inget som finns inom Västra Götalandsregionen. I alla fall om man frågar arbetsgivaren. Men vad är man då om man arbetar som undersköterska på en specialistavdelning där förutsättningen för arbetet är en hög grad av både specialistkompetens och erfarenhet?

Anne Pustak och Max Kukuljan Gamboa, Kommunals arbetsplatsombud på Sahlgrenskas avdelningar för anestesi och operation, kämpar tillsammans med kollegan Madeleine Pettersson för att deras kunskap och arbetsinsatser ska bli tydliga för arbetsgivaren och värdesättas högre. De menar att arbetsgivaren saknar kunskap om vad som krävs i deras profession, både vad gäller kompetens och ansvar.

Ett viktigt steg för att tydliggöra yrkets höga kompetenskrav är att ”Specialistundersköterska Anestesi-Operation” görs till en erkänd titel, både lokalt och nationellt. Det finns idag en YH-utbildning i Växjö med namnet ”specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård”. Kommunal har drivit på för att en liknande utbildning ska anordnas även i Göteborg, men det har hittills fallit, bland annat på grund av bristande engagemang från Västra Götalandsregionen. Det är av stor betydelse för yrket att det finns vidareutbildningar att gå inom rollen som undersköterska. Erfarna undersköterskor ska också kunna validera sin kunskap utifrån utbildningen och på så vis få en specialisttitel.

Den 8 april 2015 bjöd Anne, Max och deras kollegor in Lotta Björck, Kommunals representant på Sahlgrenska och Eva Kärrman avdelningsordförande, för att diskutera hur de ska gå vidare.

Medlemmarna har idag en dialog med sina chefer på olika nivåer och har även bjudit in dem att följa med dem under en arbetsdag – något som hittills inte har gett något resultat. Nästa steg är att genom Kommunal gå ihop i ett nätverk tillsammans med fler kollegor från SU för att på så vis sätta tryck på arbetsgivaren. Tillsammans är man som bekant starkare!