Väst gjorde avtryck på kongressen


2022-06-07

Under parollen Framtidstryggarna samlades Kommunal för kongress på Svenska Mässan i Göteborg den 31 maj till den 3 juni. Avdelning Västs delegation gjorde starka avtryck under veckans gång och tog debatten i flera avgörande frågor.

Avdelning Västs kongressdelegation på scen på Svenska Mässan
Västs kongressombud samlade på scenen.
Foto: Kommunal
Bild på Kommunals förbundsstyrelse
Kommunals förbundsstyrelse.
Foto: Kommunal

Kommunals förbundsledning och förbundsstyrelse

Under kongressens första dag valdes Malin Ragnegård enhälligt till förbundsordförande. Barbro Andersson från Stockholm valdes till vice ordförande med 151 röster mot Västs kandidat Christine Marttila som fick 53 röster. En annan nyhet värd att särskilt nämna är att Ulrika Winblad från Kungälv fick kongressens förtroende för en plats i förbundsstyrelsen.

Den nya förbundsledningen och förbundsstyrelsen ser nu ut som följer:

Malin Ragnegård, förbundsordförande
Barbro Andersson, vice ordförande
Jessica Leiding, förbundssekreterare
Johan Ingelskog, avtalssekreterare

Mahlin Bergman, Sydost
Felix Finnveden, Stockholms län
Zdenka Mardetko, Bergslagen
André Schwenk, Västra Svealand
Matilda Johansson, Västerbotten
Robert Darelius, Vänerväst
Ulrika Winblad, Väst
Jenny Markström, Norrbotten
Markus Svensson, Sydväst
Gunilla Lindström, Skåne
Karolina Sundberg, Mellersta Norrland
Jasmine Berglund, Öst
Zandra Michal, Stockholms län

Två kvinnor från Väst i talarstolen på kongressen 2022
Sladjana Gustafsson och Christina Blennerhed i talarstolen.
Foto: Kommunal

Kommunal ska arbeta för att barnskötare blir en skyddad yrkestitel

Västs kongressombud var uppe i talarstolen och debatterade en mängd olika frågor, bland annat att Kommunal ska arbeta för att barnskötare blir en skyddad yrkestitel. Christina Blennerhed, till vardags sektionsordförande för Förskola/skola i Göteborg, var en av dem som övertygande tog till orda i denna fråga.

Två kvinnor från Väst i talarstolen på kongressen 2022
Kongressombuden Lena Sikström och Christine Marttila i talarstolen.
Foto: Kommunal

Arbetstidsförkortning och individuell lönesättning

Ett av kongressens stora motionsblock handlade om arbetstid, och frågan om arbetstidsförkortning och arbetstidsförläggning debatterades bland annat av Lena Sikström från sektion Ale. Kongressen beslutade att Kommunal ska verka för 30 timmars arbetsvecka, i lag eller kollektivavtal, med bibehållen lön.

Ett väldebatterat ämne var också frågan om avskaffandet av individuella löner, där en enad delegation ställde sig bakom ett sådant beslut. Kongressen landade i att individuell lönesättning blir kvar, men att Kommunals insyn och inflytande över lönerna ska öka.

Två delegater i talarstolen på kongressen 2022
Kongressombuden Hanan Baalbaki och Måns Myrdal.
Foto: Kommunal

Inte en kvinna till

Det fanns några frågor som berörde lite extra – bland annat motionen om att ändra på namnet för Kommunals arbete för våld mot kvinnor, från "Mäns våld mot kvinnor – våld i nära relation", till bara "Våld i nära relationer". Måns Myrdal  från sektion Funktionsstöd i Göteborg var en av dem som argumenterade för att det ska få fortsätta benämnas "Mäns våld mot kvinnor – våld i nära relation", eftersom det framför allt är kvinnor som drabbas. Och det behöver vi så klart arbeta för att stoppa, varje dag. Här kan du få stöd: Stödsamtal genom Kommunal.

Prisvinnare
Prisvinnarna Peter Magnusson och Mona Dieng.
Foto: Kommunal

Två kulturpriser gick till medlemmar i Väst

Demokrati- och solidaritetspriset tilldelades för andra kongressen i rad en person i Väst. Priset ska uppmärksamma medlemmar som aktivt värnar våra gemensamma värderingar och kan tilldelas medlemmar som utöver sitt yrkesengagemang har en drivkraft att förändra vardagen genom ett engagemang för de demokratiska fri- och rättigheterna. 2019 års pris delades ut till Ulrika Winblad för sin kamp mot högerextrema krafter i Kungälv. För sitt stora engagemang i frågan om trygghet i kollektivtrafiken, gick nu 2022 års demokrati- och solidaritetspris till Mona Dieng från Lilla Edet.

– Det här betyder väldigt mycket, säger Mona. Mitt stora hjärtebarn är ”Kollektivt Trygg” som handlar om att säkra arbetsplatsen för förare i kollektivtrafiken. Projektet går ut på att man har en dialog och samverkan över alla yrkesgränser och innebär att jag som förare kan få kontakt med exempelvis fältsekreterare och fritidsgårdar. Samarbetet gör det möjligt att fånga upp och förhindra att barn och unga hamnar i problem. I andra änden ger det en större trygghet för föraren och en bättre och tryggare resa för passagerarna, avslutar Mona.

Kommunals kämpepris delades ut till Peter Magnusson från Göteborg, som engagerar sig i rullstolsdans. Kämpepriset är avsett att gå till ”medlem eller grupp av medlemmar i förbundet som på olika sätt har bidragit till att vidmakthålla eller utveckla ett kulturellt arv”.

– Jag fick kämpepriset för min kamp för att alla som vill ska få dansa. Oavsett vem du är och oavsett bakgrund. Det ska inte finnas gränser utan vi måste komma över hinder som finns där ute. För mig är priset en bekräftelse på min kamp och att någon ser det jag gör. Det ger mig kraft och energi att fortsätta, säger Peter.

Bildkollage med Sveriges statsminister Magdalena Andersson och företrädare för Kommunal
Tre starka ledare på kongressen: Magdalena Andersson, Sladjana Gustafsson och Malin Ragnegård.
Foto: Kommunal

Statsministern besökte kongressen

Statsminister Magdalena Andersson besökte kongressen under dess sista dag. Statsministern talade bland annat om Socialdemokraternas huvudbudskap inför valet: att skapa jobb i hela landet, att bryta segregationen och att återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Malin Ragnegård tog tillfället i akt att överlämna en t-shirt med Kommunals budskap "Svaret är välfärd" och fick i sin tur en t-shirt med texten "Jag röstar på Magdalena". Efter lunch var Malin Ragnegård sedan den person som avslutade kongressen.

– Det har varit så mycket mod, så mycket känsla och så mycket kraft i lokalerna de här dagarna, sade Malin. Och vi har skrattat och haft roligt tillsammans. Alla behövs och vi behöver varandra. Vi gjorde det här tillsammans!

Dela sidan