Stödsamtal

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett mycket stort problem. Om du har blivit utsatt för våld eller hot om våld i ditt eget hem kan du få professionell hjälp genom Kommunal för att komma vidare.

Kvinna sitter i soffan och tittar i mobiltelefon.
Foto: Tanja Metelitsa.

Det här är en av flera förmåner bara för dig som medlem i Kommunal.

Inte medlem? Ansök idag.

Mäns våld mot kvinnor 

För Kommunal är våld mot kvinnor och våld i nära relationer en viktig facklig fråga då tusentals av våra medlemmar drabbas av våldet. 

Ingen ska behöva bli slagen eller psykiskt misshandlad. Ingen ska behöva tappa fotfästet på grund av någon annan. Ingen ska berövas sitt självförtroende och sin tro på livet. Ändå händer det. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett mycket stort problem. 

Om du har blivit utsatt för våld eller hot om våld i ditt eget hem kan du få professionell hjälp genom Kommunal för att komma vidare. Kommunal är ett fack som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor på många olika sätt och en del av det arbetet avser mäns våld mot kvinnor - våld i nära relationer.

Stödsamtal - hjälp för våldsutsatta

Om du har blivit utsatt för våld eller hot om våld i ditt eget hem kan du få professionell hjälp att komma vidare. Enda villkoret är att du som drabbats eller någon annan i familjen är medlem i Kommunal. Hjälpen riktar sig till alla medlemmar och medlemmars familj oavsett kön eller sexuell läggning.

Hur funkar stödsamtalen för våldsutsatta? Kris- och Traumacentrum förklarar
Hur funkar stödsamtalen för våldsutsatta? Kris- och Traumacentrum förklarar

Tio kostnadsfria stödsamtal

Det ingår tio kostnadsfria stödsamtal med en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan Folksam och Kommunal. 

Det är viktigt att känna till att det råder full sekretess. Ingen annan får reda på något av vad som sägs under samtalen med terapeuten.

Stödsamtal kan bli ett viktigt steg på vägen till en ny tillvaro och ge kraft att hitta nya möjligheter. Börja med att ringa till Folksam för att få hjälp och för att komma igång med stödsamtal. Vid behov av fler samtal än tio, kontakta Kommunal. 

Kontakt

Ring Folksams jour för våldsutsatta på 020-95 38 27
Öppet måndag–torsdag 08:00–19:00, fredagar 08:00-17:00 och helger 09.00–16:00.

Ersättning för akuta merkostnader 

Som medlem i Kommunal har du tillgång till Folksams hemförsäkring. Den täcker även ersättning för akuta merkostnader som uppstår för den som behöver lämna sitt hem för att undkomma våld. Försäkringen ersätter utgifter för resa till kvinnojour eller annat akut boende, samt mat, telefonkort och hygienartiklar.

Folksam om hemförsäkring med förbättrat stöd för våld i nära relationer

Fler kontaktvägar

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är en nationell stödtelefon för kvinnor som är eller har varit utsatt för hot och våld i en nära relation. Även du som är närstående eller du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa om du vill ha råd och stöd. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och du är anonym när du ringer. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Läs mer på Kvinnofridslinjens hemsida

Stödlinje Hedersförtryck

En stödlinje för yrkesverksamma 010-223 57 60 som ger råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Stödtelefonen är öppen måndag- fredag  9-16 helgfria vardagar.

Läs mer på Startsida - Hedersförtryck (hedersfortryck.se)

Stödlinje PrevenTell

En stödlinje för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet 020-66 77 88. Den som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Stödtelefonen är öppen måndag-fredag 12-15 helgfria vardagar.

Läs mer på Preventell - Hjälplinjen vid oönskad sexualitet

Stödlinje Välj att sluta

En stödlinje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende 020-555 666. Även den som är utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är välkommen att ringa. Stödtelefonen är öppen måndag-fredag 8:30-16 helgfria vardagar.

Läs mer på  Startsida - VAS (valjattsluta.se)

Roks och Unizon

En kvinno-, tjej-, eller ungdomsjour kan ge både krisstöd i en akut situation och hjälp att bearbeta erfarenheter av våld i en nära relation. Du kan hitta information om var din närmaste jour finns hos Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige eller Unizon.

Stödlinjen för män

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är en nationell stödtelefon för män som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen alla dagar kl. 7-21. Samtalet är gratis och den som ringer är anonym.

Läs mer på Stödlinjen för mäns hemsida

Stödlinjen för transpersoner

Den nationella Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 är en nationell stödtelefon för transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen alla dagar kl. 11-19. Samtalet är gratis och den som ringer är anonym.

Läs mer på Stödlinjen för transpersoners hemsida

Unga relationer

Unga relationer är en nationell stödlinje som ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt. Stödchatten är öppen varje kväll kl. 20-22. Chatten är gratis och den som chattar kan vara anonym.

Läs mer på Unga relationers hemsida

Webbkurs: Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

Den här kursen från Jämställdhetsmyndigheten sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du som kollega eller chef kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens hemsida

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar