Foto: Kommunal

Kongress 2022 - Framtidstryggarna

Kongress 2022

Mellan den 31 maj och 3 juni äger Kommunals kongress rum på Svenska mässan i Göteborg.

Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ och ombudens uppgift är att dra upp riktlinjer för det framtida fackliga arbetet och välja vilka som ska få förtroendet att sitta i Kommunals förbundsstyrelse och förbundsledning.

Kongressombud

På kongressen är 188 medlemmar ombud, de är valda att representera ungefär 2700 medlemmar vardera.

Alla medlemmar berörs

Alla medlemmar berörs av en kongress. Här har medlemmarna, via sina ombud, möjlighet att fatta beslut om inriktningen av Kommunals arbete. De 188 kongressombuden är medlemmar som väljs ut i lokala val hösten före kongressen. Det är dessa medlemmar som har rätt att rösta på kongressen. Fördelningen av ombud görs utifrån avdelningarnas medlemsantal. Ingen avdelning har färre än två ombud. Kongressen är vart tredje år, och åren det inte är kongress, är det istället ett kortare förbundsmöte.

Går att följa digitalt

För att alla ska ha möjlighet att följa kongressen så direktsänder vi beslut, tal och debatter på webben. Du kommer hitta sändningen på den här sidan. Se hålltider längre ner på denna sida.

Varje morgon klockan 8 från och med tisdag till och med fredag direktsänder vi även ett studioprogram på Kommunals Facebooksida. Där berättar aktuella gäster mer om vilka frågor kongressen tar upp. Du kan även se studioprogrammet i efterhand på Facebook.

Vad förväntas av ett kongressombud?

Att vara kongressombud innebär en hel del arbete – inte bara under kongressdagarna. Det är ett uppdrag som kräver rejäla förberedelser och ett stort intresse för frågorna som behandlas. Det är mycket material som ska läsas in. Det är motioner och utlåtanden, programförslag, verksamhetsberättelse, budgetprognos och andra handlingar från förbundsstyrelsen. Det kongressen ska behandla ska diskuteras med arbetskamrater och andra ombud. Med dessa diskussioner som grund ska ombuden bilda sig en egen uppfattning och ge uttryck för denna på kongressen, det finns alltså inga ”bundna mandat”. Ombudens uppdrag sträcker över hela kongressperioden.

Uppdraget kommer från medlemmarna

Uppdragsgivarna, medlemmarna, ska ha chansen att diskutera det som beslutades på kongressen och få veta mer om vad som i övrigt hände där. Varje ombud har också uppgiften att verka för att kongressens beslut blir förverkligade, att medverka i opinionsbildning, att informera och aktivera medlemmar kring frågorna och att vara kunskapsförmedlare när olika förslag ska drivas lokalt.

Kongressparlör

Acklamation? Bifall? Votering? Här hittar du förklaring av begrepp som används vid kongressen.

Till kongressparlören!

Program

Tisdag

 • 08.00-08.25 Kommunals studio, direktsändning på Facebook
 • 09.00 - ca 18.30 Kongressprogram. Lunchpaus 12.00-13.00.

Exempel på områden som kongressen behandlar under tisdagen

OBS, med reservation för ändringar! Nedanstående är endast ett urval av innehåll från kongressprogrammet, i kronologisk ordning. Följ direktsändningen på kommunal.se för mer information.

 • Stadgefrågor 
 • Val av förbundsordförande, förbundsledning och förbundsstyrelse.

Onsdag

 • 08.00-08.25 Kommunals studio, direktsändning på Facebook.
 • 08.30-ca 23.00 kongressprogram. Lunchpaus 12.00-13.00. Måltidsuppehåll 18.30-19.15.

Exempel på områden som kongressen behandlar samt andra händelser under onsdagen

OBS, med reservation för ändringar! Nedanstående är endast ett urval av innehåll från kongressprogrammet i kronologisk ordning. Följ direktsändningen på kommunal.se för mer information.

 • Arbetstidsfrågor
 • Tal av LO:s ordförande Susanna Gideonsson
 • Rapport från lönepolitiska utredningen
 • Avtals- och förhandlingsfrågor
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Yrkesutbildningsfrågor
 • Studie- och informationsfrågor
 • Pensionsfrågor
 • Försäkringsfrågor
 • Arbetslöshetsförsäkringsfrågor

Torsdag

 • Kl. 08.00-08.25: Kommunals studio, direktsändning på Facebook
 • Kl. 08.30 - ca 17.00: Kongressprogram. Lunchpaus 12.00-13.00.

Exempel på områden som kongressen behandlar under torsdagen

OBS, med reservation för ändringar! Nedanstående är endast ett urval av innehåll från kongressprogrammet, i kronologisk ordning. Följ direktsändningen på kommunal.se för mer information.

 • Organisationsfrågor
 • Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor 
 • Tidningen Kommunalarbetaren

Fredag

 • Kl. 8.30 - ca 14.30 Kongressprogram. Lunchpaus 12.00.

Exempel på områden som kongressen behandlar samt andra händelser under fredagen

OBS, med reservation för ändringar! Nedanstående är endast ett urval av innehåll från kongressprogrammet. Följ direktsändningen på kommunal.se för mer information.

 • Kl. 11.00: Tal av statminister Magdalena Andersson
 • Förbundsadministration och verksamhet
 •  Övriga frågor

Material till Kongressen 2022

Verksamhetsberättelse 2021 (pdf)
A Motions- och utlåtandehäfte Stadgefrågor (pdf)
B Motions och utlåtandehäfte Avtals och förhandlingsfrågor (pdf)
C Motions- och utlåtandehäfte Arbetstidsfrågor (pdf)
D Motions- och utlåtandehäfte Pensionsfrågor (pdf)
F Motions och utlåtandehäfte Studie- och informationsfrågor (pdf)
G Motions och utlåtandehäfte Yrkesutbildningsfrågor (pdf)
I Motions och utlåtandehäfte Arbetslöshetsförsäkringsfrågor (pdf)
K Motions och utlåtandehäfte Samhällsekonomiska och allmänpolitiska frågor (pdf)
L Motions- och utlåtandehäfte Jämställdhets och diskrimineringsfrågor (pdf)
N Motions- och utlåtandehäfte Tidningen Kommunalarbetaren (pdf)
O Motions- och utlåtandehäfte Organisationsfrågor (pdf)
P Motions- och utlåtandehäfte Förbundsadministration (pdf)
Q Motions- och utlåtandehäfte Övriga frågor (pdf)
Förslag till arvode till förbundsstyrelseledamöter, suppleanter samt revisorer (pdf)
Revisorernas särskilda granskningsrapport (pdf)
Rapport om lönepolitik. Lön, makt och värdighet (pdf)
Avgiftsutredningens rapport (pdf)
Instruktioner för förtroendevalda revisorer (pdf)
Bra att veta inför Kommunals kongress 2022 (pdf)
Motioner hänskjutna till avtalsförslag (pdf)
Uppföljning av beslut på 2019 års kongress (pdf)
Arbetstidsrapport, Tid för arbetet, livet och återhämtning (pdf)
Dag och arbetsordning, Kommunals kongress 2022 (pdf)
E motions- och utlåtandehäfte, arbetsmiljöfrågor, Kommunals kongress 2022 (pdf)
Kommunals framtidsplan, kommunals riktning under kongressperioden 2022-2025 (pdf)
Stadgeutredningens rapport med förslag till nya stadgar (pdf)
Kommunals övergripande verksamhetsplan 2023 med budgetprognos (pdf)
H Motions- och utlåtandehäfte Försäkringsfrågor (pdf)

Kategorier

Dela sidan