Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Undersköterskorna i region jönköpings län måste värderas bättre

2015-10-14
I en debattartikel ” Undersköterskorna måste värderas bättre”, publicerad i Värnamo Nyheter 8/10-2015 skriver Birgitta Svensson Kommunal Regionen Höglandet , Carina Sjögren Kommunal Regionen Jönköping , Carina Thållen Kommunal Regionen Värnamo om resultatet av att undersköterskorna fått stå tillbaka.

Sjukhusens personalbrist i Region Jönköpings Län är katastrofal. Kommunal håller med om att det lider brist på sjuksköterskor, men vill också påminna att vi står inför en likanande situation rörande undersköterskorna.

I slutet på 90-talet gjordes en omprioritering inom vården som fått negativa konsekvenser och är mest synlig vis semestertider, men påverkar även bemanningen neagtivt resten av året. Landstingets ambition var då att höja kvaliteten på vården genom att anställa fler akademiiker, då den medicinska kompetensen värderades högre.

Sedan dess har var fjärde undersköterska försvunnit från sjukhusen trots sin specialkompetens inomparaktisk omvårdnad. Den samlade ansträngningen att höja kvaliteten har idag gett upphov till flaskhalsar i vårdkedjan.

Omprioriteringen har lett till att många undersköterskor känner att de arbetar på nåder. När undersköterskor tog ett kliv tillbaka för högre akademisk behörighet tappade de sina uppgifter. Men ingen hade räknat med vad som skulle hända när den inte gick att tillgå.

Arbetsgivaren har under gångna sommaren slutit sommaravtal - arbetstidsförkortningar med sjuksköterskorna, men anmärkningsvärt inte med undersköterskorna. Avtalet handlade till stor del om arbetsvillkor, återhämtning och arbetsmiljö. Undersköterskor går pålitligt in och arbetar både övertid och blandad natt, kväll och dagpass. Samtidigt som vi ser att sjukskrivningstalen ökar för undersköterskor medan den för sjuksköterskor ligger konstant.

Hur kan man göra sig av med en yrkesgrupp för att sedan när det råder brist åter plocka in? Och hur kan man göra detta utan att visa uppskattning? Kommunal tycker det är dags att värdera undersköterskorna bättre. Kommunal tycker det är dags att undersköterskor får tillbaka arbetsuppgifter och därmed använda allas kompetens på rätt sätt.