Trygga jobb ger högre kvalitet i välfärden


2016-08-17

I Kommunals nya rapport "Status: prekär" träder en dyster bild fram av tillvaron för den ökande grupp som har otrygga anställningar. Men Kommunal har flera förslag som skulle kunna vända trenden. Rapporten presenterades vid ett seminarium med panelsamtal på Kommunals förbundskontor.

Här kan du se webbsändningen från seminariet.

- Frågan om tidsbegränsade anställningar är viktig för medlemmarna i Kommunal och en kärnfacklig fråga. Vi har idag en arbetsmarknad som blir alltmer prekär, alltmer otrygg. I dag står medlemmarna inte med mössan utan mobilen i hand, livrädda för att missa sms:et som innebär att de får jobba några timmar i morgon eller nästa vecka, inledde Tobias Baudin seminariet i samband med att Kommunals rapport Status: prekär släpptes.

Elinor Odeberg, utredare på Kommunal och författare till rapporten, berättade att rapporten ringar in vilka som är visstidsanställda, utifrån kön, ålder, yrkeskollektiv och bakgrund baserat på siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

- Strukturella förändringar på arbetsmarknaden har lett till en ökad otrygghet som kan beskrivas som ett växande prekariat. Det består av människor med skilda bakgrunder som har det gemensamt att de har en oförutsägbar tillvaro vad gäller inkomst, yrke och materiella förutsättningar.

Otrygg anställning norm för vårdbiträden

Rapporten visar att tidsbegränsade anställningar är vanligast bland kvinnor i arbetaryrken, 27 procent av dem har otrygga anställningar. Många av dem arbetar på Kommunals organisationsområde. Bland vårdbiträden är det exempelvis mer norm än undantag med en tidsbegränsad anställning, av dem har 61 procent en tidsbegränsad anställning.

SCB:s siffror visar att otrygga anställningar inte kan avfärdas som något som bara handlar om ungdomar.

- Flest unga berörs, men det är verkligen inte bara unga. Inom kommuner och landsting är medelåldern för den med tidsbegränsad anställning 37 år, påpekade Elinor Odeberg.

Rapporten innehåller också djupintervjuer med fem slumpvis utvalda medlemmar som har tidsbegränsade anställningar, för att lyfta människorna bakom siffrorna. En av dem kallas i rapporten för ”Aisha” och hon berättar:

- Enda tiden på året när jag har någon förutsägbarhet är på sommaren, för då går de fastanställda på semester. Då kan jag ha ett schema för en hel månad framåt.”

En annan av de intervjuade i rapporten, ”Akram”, berättar att han fått skriva under ett avtal för att inte ha företräde till fasta tjänster enligt LAS. Underskriften är ett krav för att få fortsätta jobba.

- Det handlar dels om de tidsbegränsade anställningarna men också om de ofrivilliga deltiderna som jag studerat, det är problematiskt för stora grupper av kvinnor. Det är bra att det tas upp, tyckte Anita Nyberg, genusvetare och professor, som deltog i panelsamtalet i samband med presentationen av rapporten.

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt näringsliv, såg sig som representant för försvararna av tidsbegränsade anställningar, han tycker de fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden.

- Väldigt få verksamheter har ett konstant behov av medarbetare. Driver man en glasskiosk tre månader om året går det inte att tillsvidareanställa. Har man en butik där 60-70 procent av omsättningen genereras på helger behövs fler medarbetare under den tiden. Har man skrivit ett avtal med kommunen som beställare som specar att ett visst antal medarbetare ska finnas på äldreboendet mellan 6.30 och 10 så måste man som utförare och leverantör uppfylla det kravet. Det är mycket som styr behovet av tidsbegränsade anställningar som arbetsgivaren inte styr över.

Han menade också att många får sin chans på arbetsmarknaden genom ett vikariat eller som timmis. Något Tobias Baudin inte tyckte stämmer in på dagens situation.

"Otrygga jobb inget ungdomsproblem"

- Situationen är oacceptabel för oss som facklig organisation. När jag själv kom ut på arbetsmarknaden i början av 90-talet fick jag en praktikplats, sedan vikariat och så tillsvidareanställning. Men det vi ser nu är att man fastnar alltför länge i otrygga anställningar och att det inte är ett ungdomsproblem.

Trygga jobb är en viktig fråga för medlemmarna, men också för kvaliteten i välfärden, för kontinuiteten för brukarna och för hela samhället, påpekade Tobias Baudin. Och till stor del är det i offentlig sektor, i politikerstyrd verksamhet, där problemen finns.

- Som politiker tycker jag man kan ta ett stort ansvar för vilken typ av arbetsgivare man vill ha. Offentlig sektor är heller inte på samma sätt beroende av hög- eller lågkonjunktur. Oavsett konjunktur kommer vi att ha skolor, äldreboenden och sjukvård. Som offentlig arbetsgivare har man lättare att bemanna med en långsiktighet.

Dessutom står välfärden – inte minst äldreomsorgen – inför stora rekryteringsbehov. Trygga jobb behövs för att kunna locka till sig framtidens arbetskraft, menade Tobias Baudin.

- Politikerna i kommuner och landsting har ansvar för att leverera den allra bästa välfärden till medborgarna som röstat fram dem. Anställningsvillkor och kvalitet hör ihop. Att undersköterskan med demenskompetens har tid att utföra sitt jobb och använda sin kunskap. Att det är samma personer från hemtjänsten som kommer hem till dig så att du inte varje dag behöver förklara dina behov. Vi kommer att driva på politiker som arbetsgivare och huvudmän. Men också vid upphandlingar – så att det inte bara blir priset utan kvaliteten som styr, sa Tobias Baudin.

Kommunals krav

  1. Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
  2. Rätten till en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd ska räknas utifrån hur länge en person arbetat för en viss huvudman och inte vara beroende av vem som är utförare.
  3. Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm inom alla yrkeskategorier inom offentligt finansierad verksamhet.
  4. Krav på bibehållna villkor vid personalövertagande efter upphandling av offentligt finansierad verksamhet.

Här kan du läsa mer om rapporten Status: prekär.

Kategorier

Dela sidan