Status: prekär – en rapport om tidsbegränsat anställda


Tidsbegränsade anställningsformer är vanligast inom kvinnodominerade arbetaryrken. Både tim- och vid behovsanställningar har ökat på arbetsmarknaden under senare år och kryper högre upp i åldrarna – medelåldern inom kommun och landsting var 37 år 2014. Kommunals rapport ”Status: prekär” handlar om tidsbegränsat anställda inom Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort.

Aisha och Lisa, två medlemmar som intervjuats inför rapporten Status: prekär
Aisha och Lisa, som i verkligheten heter något annat, är två av de medlemmar som berättat om hur de otrygga anställningarna påverkar livet. (Varken namn eller illustrationer stämmer överens med de verkliga personerna.)
Foto: Teckningar: Anders Mohlin

Här kan du se webbsändning från seminariet som Kommunal arrangerade i samband med att rapporten Status: prekär släpptes.

Den ökande otryggheten brukar beskrivas som att ett ”prekariat”växer fram på arbetsmarknaden, bestående av människor med skilda bakgrunder men som har gemensamt att de har en oförutsägbar tillvaro vad gäller inkomst, yrke och materiella förutsättningar. Prekariat anspelar på ordet ”prekär”, som betyder osäker, bekymmersam.

En gemensam nämnare kan vara avsaknad av anställningstrygghet, som till exempel en tidsbegränsad anställning. Rapporten Status: prekär handlar om tidsbegränsat anställda inom Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort. Rapporten undersöker varför och för vilka tidsbegränsade anställningar är ett problem.

Undersökningen i sin helhet visar på hur delar av prekariatet i Sverige kan se ut – arbetare med otrygga anställningar i offentlig sektor.

Sammanfattning av rapportens resultat

 • Det är vanligast med tidsbegränsade anställningar inom kvinnodominerade arbetaryrken. Den yrkesgrupp som har högst andel tidsbegränsade anställningar är vårdbiträden – 61 procent av vårdbiträdena var tidsbegränsat anställda 2015.
 • De mest prekära tidsbegränsade anställningsformerna, som tim- och vid behovsanställningar, har ökat mest på arbetsmarknaden sedan allmän visstid infördes 2008, särskilt för arbetaryrken.
 • Majoriteten av de tidsbegränsat anställda medlemmarna i Kommunal vill ha och söker aktivt en tillsvidareanställning utan att få det. En absolut minoritet av medlemmarna uppger att det är frivilligt, på grund av till exempel studier eller att den tidsbegränsade anställningen är ett extrajobb.
 • Tidsbegränsat anställda medlemmar i Kommunal vittnar om en prekär tillvaro med små möjligheter att planera sitt liv eller känna trygghet i sin försörjning. Det påverkar deras hälsa, familjeliv och sociala liv mycket negativt och skapar splittring mellan personalen på arbetsplatsen.
 • Män i kvinnodominerade yrken är oftare tidsbegränsat anställda än kvinnor, och vice versa för kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken. Inom Kommunals organisationsområde är 29 procent tidsbegränsat anställda – motsvarande 180 600 personer. Av de anställda männen är 33 procent tidsbegränsat anställda, av de anställda kvinnorna är 28 procent tidsbegränsat anställda. Det är alltså en högre andel av männen som är tidsbegränsat anställda, men bristande anställningstrygghet berör fler kvinnor till antalet.
 • Som född i ett utomnordiskt land är det mer sannolikt att anställas på ett tidsbegränsat kontrakt än för den som är född i ett nordiskt land. Av de anställda på Kommunals organisationsområde är 34 procent av de utomnordiskt födda tidsbegränsat anställda, jämfört med 28 procent av de inomnordiskt födda.
 • Tidsbegränsade anställningar kryper högre upp i åldrarna. Medelåldern för tidsbegränsat anställda på arbetsmarknaden i sin helhet var 31,2 år 2014. Medelåldern för en tidsbegränsad anställning för arbetare inom kommun och landsting var 37 år.

Kommunals krav för att bryta utvecklingen

 1. Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Tidsbegränsade anställningar ska alltid vara objektivt motiverade.
 2. Rätten till en tillsvidareanställning i LAS ska räknas utifrån hur länge en person arbetat för en viss huvudman istället för en viss utförare. Har du exempelvis arbetat tidsbegränsat som barnskötare i en kommun i två års tid ska du ha rätt till en tillsvidareanställning som barnskötare i den kommunen, oavsett om du har arbetat hos olika utförare.
 3. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting bör införa ett mål om att det ska vara minst 90 procent tillsvidareanställda inom alla yrkeskategorier i offentligt finansierad verksamhet.
 4. För in krav på personalövertagande med minst bibehållna villkor vid upphandling av offentligt finansierad verksamhet. Det ska inte vara möjligt att avskeda personal eller försämra personalens villkor vid ett ägarbyte.

Fakta om rapporten

Rapporten undersöker skillnader i anställningsform och hur olika tidsbegränsade anställningsformer påverkar den enskilda arbetstagaren.

Det första avsnittet i rapporten ringar in vilka som gruppen tidsbegränsat anställda framförallt består av. Underlaget består av data beställd från Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU) för 1998-2015.

Det andra avsnittet beskriver mer ingående hur tillvaron för den enskilda arbetstagaren påverkas av att vara tidsbegränsat anställd och om det stämmer in på definitionen av prekariatet. Underlaget består av djupintervjuer med fem slumpade medlemmar i Kommunal som är tidsbegränsat anställda.

Läs mer

"Låg värdering av kvinnors jobb bakom ökad otrygghet" - Tobias Baudin, Kommunals förbundsordförande, och Elinor Odeberg, utredare, skriver på DN Debatt.

Status: prekär – en rapport om tidsbegränsat anställda

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar