Hjälp oss att lyfta problemet med buller på förskolan


2019-01-22

På många förskolor i landet är bullernivåerna så pass höga att de stör. Det är självklart något som barnskötare på förskolan inte ska behöva stå ut med. Nu vill Kommunal lyfta problemet med de höga ljudnivåerna på förskolor runt om i landet. För att göra det behöver vi alla er barnskötares hjälp.

Buller på förskolan
Foto: Kommunal

För att få en bild av hur höga bullernivåer det är på din arbetsplats så kan du använda en app som tagits fram av Arbetsmiljöverket. Appen heter ”Buller” och är gratis och tillgänglig för alla. Du laddar ner den till din smartphone via Google Play eller App Store och startar den för att mäta nivåerna. En mer detaljerad instruktion om hur appen fungerar finns här nedanför. 

Om appen visar alldeles för höga ljudnivåer tar du kontakt med ditt skyddsombud på arbetsplatsen. Ombudet ska uppmärksamma din arbetsgivare på det och begära en mer noggrann mätning med professionella verktyg. På Mina Sidor hittar du kontaktuppgifter till din lokala fackliga ombud.

Du hittar mer information om appen på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Så använder du Buller-appen

Starta mätningen genom att trycka på knappen i den första vyn. Mätningen pågår tills du trycker på knappen igen. Då visas ett genomsnittsvärde för mättiden. Där kan du välja att dela mätningen, namnge och spara den eller välja att göra en ny mätning.

De mätningar du sparar blir sedan åtkomliga i vyn som heter "Mätningar". Där listas snittvärdet för alla de mätningar du valt att namnge och sparas tillsammans med datum, klockslag och mätningens varaktighet i minuter och sekunder.

OBS: När du använder appen är det viktigt att du håller telefonen en bit ifrån dig och riktar mikrofonen mot ljudkällan.

Hur går jag vidare med resultatet?

Om appen visar alldeles för höga ljudnivåer tar du kontakt med ditt skyddsombud på arbetsplatsen. Ombudet ska uppmärksamma din arbetsgivare på detta och begära en mer noggrann mätning med professionella verktyg. Har du inget skyddsombud, kontakta istället din sektion.

Med hjälp av Arbetsmiljöverkets bullerkalkylator kan skyddsombudet/sektionen och du beräkna den totala bullerexponeringen för en arbetsdag.

Tänk på att det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och därmed den som är ansvarig för att utreda och åtgärda eventuella problem med buller och störande ljud på din arbetsplats. 

Dela nyheten om Buller-appen på Facebook


Vill du veta mer om vad Kommunal gör för dig som är barnskötare? Läs mer här.

Bild på buller-appen
Foto: Arbetsmiljöverket

Dela sidan