Storhelgstillägg midsommar 2023


Midsommarhelgen innebär ledighet för många, men för en hel del medlemmar i Kommunal betyder det intensivt jobb. Den här helgen räknas som storhelg i många avtal och ger då extra ob-ersättning - så kallat storhelgstillägg. Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. Här hittar du aktuella ob-ersättningar under midsommar 2023 för de olika avtalen.

Överdelen av midsommarstång.
Foto: Marie Linnér.

Hitta ditt avtal och din ob-ersättning

Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det. OBS: Just nu är vi inne i en avtalsrörelse, där nästan alla Kommunals avtal förhandlas om. Därför kan det vara så att vissa nya ob-ersättningar saknas eller inte stämmer i denna lista. Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt om du har frågor om dina ersättningar. 

Kommun, region och Sobona

SKR och Sobona, AB/HÖK 

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 118,80 kr (storhelgstillägg natt, 22-06 natt mot helgdag: 142,60 kr) 

RiB, räddningstjänst i beredskap 

När: Vid beredskap under tid kl. 00.00-24.00 på midsommarafton och midsommardagen.
Ersättning/timme: 100 procent av beredskapsersättningen. 

Friskolor och privata förskolor

Almega Tjänsteföretagen Friskolor 

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton, till klockan 07.00 vardagen närmast efter helg.
Ersättning/timme: 119,90 kr

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola

När: Från klockan 19.00 dag före midsommarafton, till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 118,15 kr

Arbetsgivaralliansen Skola utbildning

När: Från klockan 19.00 dag före midsommarafton, till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 118,15 kr

Privat vård, äldreomsorg, omsorg och behandling samt personlig assistans

Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg

Alla OB ersättningar bygger på divisorer. OB-taket är 22 062 kr.
När: Från klockan 07.00 på midsommarafton till kl. 00.00 första vardagen efter helg.
Ersättning/timme: Månadslön/200

Fremia Hälsa, vård och övrig omsorg 

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton, till klockan 07.00 första vardagen efter helg. 
Ersättning/timme: 111,79 kr

Fremia Personlig assistans 

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton, till klockan 07.00 första vardagen efter helg. 
Ersättning/timme: 115,13 kr 

Sobona Personlig Assistans 

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton, till klockan 07.00 första vardagen efter helg.
Ersättning/timme: 113,85 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch E, Vård och behandlingsverksamhet samt omsorg

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 120,30 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch F, Äldreomsorg 

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 119,90 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch G, Personlig assistans

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter.
Ersättning/timme: 115,59 kr

Almega Vårdföretagarna Bransch H, Ambulans 

När: Från klockan 18.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 125,46 kr

Trafik

Bussbranschavtalet Linjetrafik

När: Från klockan 00.00 natt mot midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 82,21 kr

Bussbranschavtalet Beställningstrafik 

När: Från klockan 00.00 natt mot midsommarafton till klockan 07.00 vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 82,21 kr

Sobona Trafik 

När: Från klockan 00.00 dag före midsommarafton till klockan 07.00 på vardagen närmast efter. 
Ersättning/timme: 84,10 kr

Fastighet, service, gata och park

Fastigo S-avtal 

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton till klockan 06.00 dagen efter. 
Ersättning/timme: 129,97 kr 

Visita 

När: från klockan 00.00 på midsommarafton till kl. 24.00 på midsommardagen.
Ersättning/timme: 109,68 kr

Grön sektor/djur och natur

Gröna arbetsgivare Lantbruk

När: gäller från och med midsommarafton till och med midsommardagen.
Ersättning/timme: 108,00 kr

Almega tjänsteföretagen ridhusföretag

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag–fredag 17:30–06:00. Lördagar efter kl. 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.
Ersättning/timme: 45,00 kr

Almega tjänsteföretagen banarbetare 

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – för ordinarie arbete som infaller på lör-, sön- och helgdagsaftnar samt efter kl. 16:30 måndag–fredag utgår ett tillägg/tim. 
Ersättning/timme: 58,00 kr

Almega tjänsteföretagen hästskötare 

När: Tillägg för arbete på obekväm arbetstid – ob-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller måndag–fredag 17:30–06:00. Lördagar efter kl. 12:00 samt söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar.
Ersättning/timme: 40,00 kr

Kyrkor och trossamfund

Arbetsgivaralliansen trossamfund och ekumeniska organisationer

När: Från klockan 07.00 på midsommarafton till klockan 00.00 första vardagen efter helg. 
Ersättning/timme: månadslön/150

Svenska kyrkan/IDEA trossamfundet Svenska kyrkan

När: Från klockan 18.00 dagen före midsommarafton till klockan 07.00 första vardagen efter.
Ersättning/timme: 125,00 kr

Hittar du inte ditt avtal?

Om ditt avtal inte är med i listan, eller om du inte vet vilket avtal du går under kan du kontakta din sektion eller Kommunal Direkt.

Med reservation för felskrivningar. 

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar