Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Stor ökning av otrygga anställningar

2013-12-03
Visstid på livstid. Så känns det troligen för många som arbetar inom Kommunals organisationsområden. Visstidsanställningarna ökar både till antal och andel och även om det går att få en tillsvidareanställning tar det många år.

Arbetsmarknaden är i förändring och det påverkar såväl medlemmarna i Kommunal som de oorganiserade anställda inom Kommunals avtalsområden. Rapporten ”Visstid på livstid? - en rapport om de otrygga anställningarna” är ett försök att bland annat belysa hur visstidsanställningarna har förändrats över tid både till antal och andel, skillnader mellan privat och offentligt samt hur det påverkar den anställdes lön att ha en otrygg anställning.

En annan aspekt som behandlas i rapporten är hur individer rör sig mellan olika anställningsformer över tid, och om det finns möjlighet för yngre som kommer in som visstidsanställda att komma ifatt de som är tillsvidareanställda i sysselsättningsgrad och lön.

Här följer några av rapportens slutsatser:

  • Under den senaste femårsperioden har antalet visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde ökat med 24 000 personer. 2008 var drygt 128 000 personer visstidsanställda. Motsvarande siffra för 2012 var drygt 152 000 personer.
  • Andelen visstidsanställningar ökar. Under den senaste femårsperioden har andelen visstidsanställningar inom Kommunals organisationsområde ökat med fem procentenheter.
  • Visstidsanställningarna fortsätter att öka under 2013. Baserat på kvartalssiffror för 2013 är tendensen inom vården och omsorgen att visstidsanställningarna fortsätter att öka även under detta år.
  • Inom vården och omsorgen är den privata sektorn sämre på att tillsvidareanställa än den primärkommunala sektorn. I den primärkommunala sektorn har andelen visstidsanställda legat runt 25 procent under den senaste femårsperioden. Motsvarande siffra för den privata sektorn är 30 procent.
  • Visstidsanställda arbetar oftare deltid än tillsvidareanställda. En tillsvidareanställd inom Kommunals organisationsområde arbetar 90 procent av en heltidstjänst. En visstidsanställda arbetar drygt 50 procent av en heltidstjänst.
  • Visstidsanställda har lägre lön. I Kommunals branscher har visstidsanställda i genomsnitt drygt 15 procent mindre i grundlön än tillsvidareanställda. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i betydligt större utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst cirka 50 procent.
  • Fler kvinnor är visstidsanställda än män. Både på hela arbetsmarknaden och inom Kommunals organisationsområde. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. Inom barn- och äldreomsorgen arbetar kvinnor i större omfattning deltid än män.
  • Otrygga anställningar är inte enbart ett ungdomsfenomen. Det är framför allt yngre som är visstidsanställda, men otrygga anställningar förekommer även långt upp i åldrarna i många av de branscher som Kommunal organiserar.
  • Trots allt: Ingen behöver vara visstid på livstid. Även om man är ung och visstidsanställd går det att ha en positiv utveckling gällande anställningsform, sysselsättningsgrad och lön. Men det tar alltför lång tid.

Till underlag för rapporten ligger statistik från Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU). Vidare används egna beräkningar gjorda utifrån Kommunals lönestatistik. En annan viktig källa till information är den undersökning som Kommunal genomförde med medlemmar som arbetar inom barn- och äldreomsorgen. I den intervjuades drygt 10 000 personer. Det är emellertid viktigt att understryka att det i denna undersökning var medlemmar i Kommunal som intervjuades. De är oftare tillsvidareanställda och arbetar heltid i jämförelse med anställda som är oorganiserade.