Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Socialdemokraterna ger Kommunal i Malmö ett trygghetslöfte

2018-09-03
Kommunals sektioner i Malmö har fått ett trygghetslöfte av socialdemokraterna i Malmö. Där utlovas att socialdemokraterna ska ta fram nya riktlinjer för goda arbetsvillkor och ökat inflytande för arbetstagarna. - Löftet kommer att följas upp två gånger per år tillsammans med oss, kommunstyrelsen ordförande samt arbetarekommunens ordförande, säger Eva Glimhed, ordförande i sektion vård och omsorg i Malmö.

Socialdemokraterna i Malmö skriver i trygghetslöftet att en av de viktigaste frågorna för framtiden är att säkra kompetensförsörjningen i samhället. Som exempel ger de att befintlig personal ska ha rätt kompetens, trygga anställningar och den kompetensutveckling som den behöver.  Det handlar också om att öka möjligheten för de anställda att kunna påverka sin arbetssutiation för att klara ett helt arbetsliv. 

Trygghetslöftet innehåller följande punkter

 • Goda arbetsvillkor, socialdemokraterna ska verka för goda arbetsvillkor. Nya riktlinger för goda arbetsvillkor tas fram och samtidigt fasas riktlinjer för önskar sysselsättningsgrad och riktlinjer för timanställda ut. Socialdemokraterna verkar för att allmän visstidsanställning slopas. Socialdemokraterna kommer att verka för att det görs en översyn av alla visstidsanställningar och timvikariat inom Kommunals avtalsområde i Malmö stad med målet att allmän visstid används strikt och begränsat till dess att det är möjligt att fasa ut den helt.
 • Arbetsmiljö, för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen ska kommunen säkerställa att man har en hållvar grundbemanning som klarar både toppar och dalar.
 • Arbetstid, för att säkra god arbetsmiljö ska socialdemokraterna verka för att tillsvidareanställningar och heltidstjänster ska vara norm och för att få bort de delade turerna, se över varannan helg och säkerställa att personal inte försakar lediga dagar för att gå in och arbeta. det handlar också om att säkerställa att den som varit anställd 90 kalenderdagar på minst 40 procent ska få månadslön oavsett anställningsform.
 • Förebilder, socialdemokraterna ska verka för att arbetsplatser som fungerar bra inom Kommunals avtalsområden lyfts upp som föredömen och förebilder för andra. Fokus ska läggas på all omsorgsverksamhet. Utvecklingsarbetet inpom äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten ska särskilt beaktas.
 • Kompetensförsörjning, det finns ett långsiktigt och kontinuerligt behov av kompetensförsörjning i kommunen. Socialdemokraterna ska verka för öppna rekryteringsprocesser, fär erfarenhet tas till vara och där det anställs personal med relevant utbildning i Kommunals avtalsområde. Socialdemokraterna ska verka för att kommunen finansierar kompletterande yrkesutbildning för fler av sina anställda än vad som sker i dag. Det ska vara möjligt att kombinera studier med arbete för att förbättra yrkesutvecklingen på arbetsplatsen och förbättra sin förankring på arbetsmarknaden.
 • Vård och omsorgscollage, socialdemokraterna ska verka för att Malmö stad fortsatt är en aktiv part i vård och omsorgscollage i Skåne.
 • Inflytande, Malmö stad har ett lokalt samverkansavtal som syftar till att förbättra inflytande och medbestämmande för alla yrken i Kommunals avtalsområde. Under mandatperioden ska detta avtal följas upp facklig-politiskt av socialdemokraterna och Kommunal.
 • Bemanningsbranschen, socialdemokraterna verkar för att det i kommune nså längt som det är möjligt ska använda sig av egna anställda och enbart i undantagsfall använda bemanningsföretag.
 • Uppföljning, socialdemokraterna i Malamö och Kommunal ska två gånger per år följa upp arbetet med trygghetslöftet under mandatperioden. På dessa möten deltar även kommunstyrelsens ordförande.
 • Fördjupat samarbete, socialdemokraterna i Malmö ock Kommunal, tillsammans med Kommunals s-fackklubb, ska enas om strukturerad samverkan för hela mandatperioden. En gång per år ska det genomföras ett seminarium kring personalpolitiska frågor. Målgruppen för seminarierna är s-grupper i nämnder och fackliga företrädare.
 • Trygghetslöftet omfattar även socialdemokraternas engagemang i stadens hel. och delägda kommunala bolag.