Snabbspår inom djursjukvården


2016-07-12

Kommunal och SLA har tecknat en överenskommelse om praktik i samband med snabbspåret för nyanlända veterinärer som ska validera sig till djursjukskötare.

Inom ramen för snabbspårsdiskussionerna har det diskuterats olika förslag som skapar snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända inom bristyrken. Ett konstaterat bristyrke är djursjukskötare.

Läs mer här om snabbspår inom djursjukvården.

Läs mer om snabbspår på Arbetsförmedlingens webbplats.

Dela sidan