Snabbspår och praktik inom djursjukvården - möjlighet för nyanlända


2016-08-26

Det råder brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige. Lösningen kan finnas bland nyanlända veterinärer. Snabbspår kallas en lösning för att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke som det råder brist på. SLA och Kommunal samarbetar just nu med Arbetsförmedlingen för att skapa goda förutsättningar för nyanlända som kan validera sig till legitimerade djursjukskötare.

De som kan delta i detta snabbspår är nyanlända som är veterinärer eller har en akademisk utbildning inom djuromvårdnad och djursjukvård på minst tre år. Arbetsförmedlingen står i så fall för en 6 månaders teoretisk arbetsmarknadsutbildning som SLU ordnar.

Därefter blir det aktuellt med praktik i 6 månader på en arbetsplats, och till sist får deltagarna göra ett kunskapsprov som Jordbruksverket tar fram. De som är knutna till ett snabbspår får etableringsersättning eller aktivitetsstöd av Arbetsförmedlingen.

Har du frågor om snabbspår, eller känner du någon som skulle vilja vara med? Läs mer här eller kontakta din lokala företrädare.

Dela sidan