Skyddsutrustning för branschen skorstensfejare


Kommunals arbetsmiljögrupp har under hösten 2018 och våren 2019 arbetat med att kartlägga arbetsmiljön och riskerna som finns i branschen utifrån frågeställningarna, där skyddsutrustningen varit den stora delen i arbetet. Gruppen har intervjuat skorstensfejare och arbetsgivare och varit med på arbetsplatserna för att se hur skorstensfejare använder sig utav sin skyddsutrustning samt sammanställt enkätfrågor som sänds ut till medlemmar inom branschen.

Kommunal har uppmärksammat att det finns ett behov att kartlägga och inventera skyddsutrustning och hur den används inom branschen. Representanter från Kommunal, Företaget Skydda i Sverige AB samt forskare har medverkat i denna kartläggning. Kartläggningen utfördes under våren 2019 då besök gjordes på tre sotningsdistrikt i Sverige. I Uppsala besöktes Ventilation & Sotningstjänst Åke Hus AB, på Gotland Brandförebyggarna och i Sundsvall besöktes Sundsvalls Södra sotningsdistrikt. Riskerna för allvarliga sjukdomar i och med att skyddsutrustning inte används måste synliggöras för att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö för skorstensfejare.

En arbetsgrupp med representanter från Kommunals arbetsmiljögrupp, producenter och oberoende forskare tillsattes för att ta reda på vilka skydd skorstensfejare behöver och hur skydden hanteras. Kartläggningen genomfördes under våren 2019 och tre sotningsdistrikt har besökts.

Arbetet omfattade tre olika faser – Fas 1) kartläggning av skyddsutrustning som används i nuläget vid olika arbetsuppgifter/arbetsmoment. Fas 2) Analys av vad som är rätt skydd samt service och underhåll av skyddsutrustningen och Fas 3) I den tredje och sista fasen under augusti och oktober 2019 kommer vi att arbeta med att främja en säkrare och tryggare arbetsmiljö vad gäller hantering och exponering av kemiskalier och farliga ämnen samt arbete på hög höjd. Detta gör vi genom att använda oss av underlaget från fas 1 och fas 2 och tillsammans med oberoende forskare bland annat mäta exponering av kemikalier och farliga ämnen på en referensgrupp.

Följande har ingått i gruppen för arbetet:

Martin Hagström, Skydda i Sverige AB
Peter Linder, Skydda i Sverige AB
Roger Mård, Skorstensfejare , Kommunals arbetsmiljögrupp
Mona Hjortzberg, ombudsman Kommunal

Skyddsutrustning för branschen skorstensfejare

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar