Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Skyddsombudet - med arbetsmiljölagen som vapen

Margareta Baler regionalt skyddsombud i Skåne
Margareta Baker gillar verkligen sitt uppdrag som skyddsombud. Kraften för uppdraget hämtar hon i sitt växthus
Foto: Monica Brundin Danielsson
2018-10-24
Trots att Margareta Baker varit skyddsombud i 16 år går det henne fortfarande på nerverna när människor blir illa behandlade på jobbet. Ändå är uppdraget det bästa hon kan tänka sig. - Mitt jobb är att varje dag göra det jag är bäst på. Och det är att människor har det bättre på sin arbetsplats efter jag har varit där.

Margareta Baker bjuder på kaffe i köket hemma i Smedstorp. Här arbetar hon och här hämtar hon kraft för ett uppdrag som kräver sin energi.

Jag har inte kontorstider som alla andra människor och det där med att sitta vid en dator är inte min grej. Jag ska vara ute på arbetsplatserna, träffa medlemmar och vara där arbetstagarna behöver min hjälp.

  Margareta är egentligen lantmätare, men när hon kom till Sverige från hemlandet Polen fick hon hitta på något annat att göra och bestämde sig för vården. Hon gick undersköterskeutbildningen och började sen jobba på ett demensboende i Simrishamn. Det var där allt började.

  - Du vet. Människor klagar, säger Margareta

  - Och om man bara klagar händer ingenting. Jag tänkte, jag vill göra något och då var det lämpligt att jag engagerade mig i facket eftersom det ju inte finns någon annan kanal.

  Och så blev det. Margareta blev invald i sektionsstyrelsen i Simrishamn och hon blev skyddsombud på sin arbetsplats. För 16 år sen tog hon steget till att bli regionalt skyddsombud och har sen dess jobbat heltid med arbetsmiljöfrågor som motpart till privata arbetsgivare. Hon tycker att det är skönt att bara ha en lagstiftning att arbeta med och har nördat in sig rejält i arbetsmiljölagen och dess möjligheter.

  - Det blev för mig ett sätt att tänka. Ända från början har arbetsmiljön varit mitt stora intresse. Och om alla följ arbetsmiljölagen hade vi inte haft de problemen vi har i dag med dödsfall och allvarliga skador på arbetsplatsen.

  Sen Margareta började som regionalt skyddsombud har antalet fall av psykisk ohälsa på jobbet ökat explosionsartat. Taskiga organisationer och dåligt ledarskap ligger bakom ohälsan, menar hon.

  - Ingen talar om alla de självmord där människor tar livet av sig för att de blir mobbade på jobbet. Det är fruktansvärt hur människor beter sig mot varandra på arbetsplatserna, särskilt där arbetsgivaren inte utövar sitt ledarskap. Det blir ett hårt klimat med arbetsgivarens goda minne.

  Nu för tiden har Margareta en viss distans till uppdraget även om det stora engagemanget finns kvar. Hon vet var gränsen går för uppdraget och försöker inte åstadkomma mer än hon kan.

  - Det är inte vi som skyddsombud som ska lösa konflikter, vi är inga psykoterapeuter. Vi ska ställa kravet att arbetsgivaren ska göra det den kan. Det finns arbetsplatser där jag gjort vad jag kunnat och sen stängt dörren och gått därifrån. Jag finns där men så länge till exempel en chef skyddas har jag svårt att nå de resultat jag kan och vill.

  Det där med att inte kunna göra alla nöjda har hon också fått hantera och arbeta med.

  - Tidigare tog det mig hårt när arbetstagaren inte var nöjd med mitt arbete. Jag kände mig misslyckad. Nu vet jag att alla inte blir nöjda oavsett. Och jag lovar aldrig guld och gröna skogar och aldrig mer än vad jag kan hålla. Jag är saklig och talar om vad jag kan göra och vilka konsekvenser det ger.

  Det allra mesta av Margaretas arbete handlar om att skapa dialog och relationer, och utifrån det med små små steg skapa förändring. Ibland kan det ta flera år, ibland går det fort.

  - Men de ska veta att de inte blir av med mig förrän jag uppnått det jag har bestämt mig för.

  Uppdraget som regionalt skyddsombud är ensamt. Även om Margareta har sina kollegor och stöd från samordnare på avdelningen så sitter hon oftast själv med avgöranden och beslut i stunden. Hon säger att det gäller att kunna fatta egna beslut och göra egna analyser.

  Ett skyddsombud har ett tillsynsuppdrag som innebär att hen när som helst, efter att ha skickat en besöksavisering, kan besöka en arbetsgivare i syfte att kontrollera arbetsmiljön och bevaka så att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen. Margareta har det uppdraget i sitt område, Hörby, Simrishamn, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Skurup och hon arbetar med arbetsgivare inom lantbruk, vård, lss, kyrkan, skola, förskola och teknisk service. I hela Skåne finns 14 regionala skyddsombud.

  Som skyddsombud har Margareta befogenhet att stänga hela eller delar av arbetsplatser och busshållplatser.

  - Ja, en gång stängde jag faktiskt en busshållplats eftersom det var direkt livsfarligt för busschauffören att köra ut ur bussfickan eftersom sikten var så dålig. Margareta skrattar åt minnet och åt hur snabbt det gick för trafikverket och Skånetrafiken att fixa fram en ny hållplats.

  Margareta disponerar sin egen tid. Sköter sin egen kalender och en tid blev det alldeles för mycket jobb. Så som det lätt kan bli när engagemanget tar över. Med tiden har hon lärt sig sätta gränser, fokusera på sin roll och det som är hennes ansvar. I växthuset i den prunkande trädgården hämtar hon kraft.

  - Man måste ha en motpol till det här jobbet. När jag kliver in här i växthuset så är allt annat borta.

   

   

  Skyddsombudets roll och ansvar

  • Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en god arbetsmiljö.
  • Skyddsombudet ska inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall.
  • Skyddsombudet ska säkerställa att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kapitlet 2 paragrafen i arbetsmiljölagen.
  • Skyddsombudet ska vara delaktigt i allt som kan ha en påverkan på arbetsmiljön för arbetstagarna på arbetsplatsen.

  Huvudskyddsombudets, HSO, roll är att vara sammankallande till skyddsombuden och vara stöd och hjälp till de lokala skyddsombuden.

  Regionala skyddsombud, RSO, agerar enbart inom den privata verksamheten och ska vara stöd och hjälp till de lokala skyddsombuden, som deras förlängda arm.

  Både HSO och RSO agerar fullt ut på de arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud.

  Kategorier

  Trossamfundet Svenska Kyrkan Skåne Sydost