Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Skyddsombudet gör skillnad

Parisa Öst, Kommunal Väst
Parisa Öst, Kommunal Väst.
Foto: Jenny Segersten
2016-04-08
När Parisa Öst var skyddsombud hindrade arbetsgivaren henne från att utföra sitt uppdrag som hon skulle. Arbetsgivaren dömdes därför att betala skadestånd, både till Kommunal och till henne.

Parisa Öst var skyddsombud på Attendos äldreboende i Fiskebäck fram till dess att hon slutade arbeta där. Under den tid som hon hade uppdraget genomfördes en organisationsförändring, utan att arbetsgivaren informerade eller förhandlade om det med Parisa Öst eller de båda andra skyddsombuden som fanns. Det innebar att skyddsombuden inte kunde utföra sitt uppdrag, något som arbetsgivare sedan dömdes att betala böter för.

Parisa Öst och de andra skyddsombuden fick ett personligt skadestånd enligt Arbetsmiljölagen och Kommunal fick ett skadestånd enligt Medbestämmandelagen.

Det är bra att ha stöd av varandra, när man har uppdraget som skyddsombud

säger Parisa Öst.

Att ha ett skyddsombud på arbetsplatsen innebär inte bara ett namn på ett papper. Den som utsetts av sina arbetskamrater till det här uppdraget har en viktig roll att spela, både för arbetskamraterna och för arbetsgivaren.

Skyddsombudet bevakar att de arbetsmiljölagar som finns också följs på arbetsplatsen. Skyddsombudet har en skyldighet att göra detta och att bevaka att arbetsmiljön är god. Hen ska påtala för arbetsgivaren när det är något som är fel och fungerar då inte bara som en företrädare för arbetskamraterna, utan också som ett stöd för arbetsgivaren.

Ibland hindrar en arbetsgivare skyddsombudet från att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Till exempel genom att inte informera om förändringar på arbetsplatsen, så att hen kan delta i arbetet, eller på annat sätt inte följer reglerna kring skyddsombudets arbete. Arbetsgivaren kan då bli dömd att betala skadestånd till skyddsombudet, vilket skedde i Paria Östs fall.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara skyddsombud? Läs mer här.

Kategorier

Väst