Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Om du vill bli arbetsplatsombud

Två ambulanssjukvårdare står vid en ambulans
Om du vill bli arbetsplatsombud
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Det är du och dina arbetskompisar som vet vad som är bra på er arbetsplats, och vad som skulle kunna bli bättre. Alla kan driva fackliga frågor – men om du vill engagera dig fackligt kan du bli arbetsplatsombud och skyddsombud. Det kallas också förtroendevald.

Det här gör ett arbetsplatsombud

Som arbetsplatsombud har du en viktig roll på arbetsplatsen och i din sektion. Du prioriterar ditt uppdrag och är aktiv på arbetsplatsen.

  • Du är väl känd på arbetsplatsen och aktiverar medlemmarna på arbetsplatsen i frågor som rör arbetsplatsen.
  • Du är den som dina arbetskompisar vänder sig till för att få hjälp och stöd. Sektionen ger dig det stöd du behöver så att du kan utföra ditt uppdrag.
  • En viktig del i ditt uppdrag är att rekrytera nya medlemmar till Kommunal.
  • Som arbetsplatsombud medverkar du på konferenser och träffar och deltar i funktionsutbildningar och övriga utbildningar, så att du ständigt utvecklas i ditt uppdrag.
  • Du är väl förtrogen med Kommunals värdegrund.

Nyfiken på att bli arbetsplatsombud?

Så här ser utbildningen ut: Första dagen ger en inblick i Kommunals värdegrund, vision och vad som menas med det fackliga löftet. Därefter går du en arbetsplatsombudsutbildning i flera steg. En viktig del av utbildningen är att du med stöd från sektionen, kursledare och kurskamrater genomför fackliga aktiviteter tillsammans med medlemmarna på din egen arbetsplats.

Kontakta din sektion om du är intresserad av att bli arbetsplatsombud!

Så utses ett arbetsplatsombud

Arbetsplatsombudet väljs av sektionsstyrelsen, efter förslag från medlemmarna på arbetsplatsen. Ombuden väljs på tre år.

Det här gör ett skyddsombud

Frågor som rör arbetsmiljön är skyddsombudets område. Det kan gälla den fysiska arbetsmiljön, som lokaler, ventilation, maskiner, tunga lyft och andra arbetsuppgifter som sliter på kroppen. Det kan också handla om verksamhetens organisation, scheman, hot och våld, den psykosociala arbetsmiljön, stress, brist på uppskattning eller otydligt ledarskap.

Arbetsmiljölagen kräver att det ska finnas ett skyddsombud som representerar de anställda i arbetsmiljöarbetet hos arbetsgivaren. Men det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Ett skyddsombud kan begära arbetsmiljöåtgärder och till och med stoppa en verksamhet om det finns en omedelbar och allvarlig risk för någons liv eller hälsa

Skyddsombud har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet hos arbetsgivaren och deltar i till exempel skyddsronder. 

Arbetsgivaren ansvarar för att du som skyddsombud har utbildning för att klara uppdraget. Kommunal har också flera skräddarsydda utbildningar för dina olika uppdrag.

Så utses ett skyddsombud

Det är alla anställda som utser vem som ska vara skyddsombud och sektionsstyrelsen som väljer och meddelar arbetsgivaren vem som är utsedd och för vilket område personen är skyddsombud.  Mandatperioden är tre år.