Skyddsombud inom Jokkmokks Kommun har lagt begäran om åtgärd enligt 6 kap. 6a§ arbetsmiljölagen.


Jokkmokks kommun kör över sina anställda!

Skyddsombuden i Jokkmokk
Skyddsombuden på Bjärkagården-Vuollerin, Natt Kaitumgården, Pionjären-Pojrus, Giedde.
Foto: Kommunal

Vi kan i dagstidningar i Norrbotten samt sociala medier, läsa om hur Kommun efter Kommun ropar efter flertalet personer som kan tänka sig jobba inom vård och omsorg.

Besynnerligt är det då att en liten Kommun som Jokkmokk tänker genomföra personalförändringar inom sin socialtjänst mot majoriteten av personalens vilja och till vilket hälsomässigt pris som helst och med det tro att man ska kunna rekrytera och behålla personal. I den senaste avtalsrörelsen gjordes en central överenskommelse om arbetstidsförkortning för de som jobbar natt, detta använder man som orsak till försämringen. Man tar bort samtliga medarbetares inflytande över schemaläggning och återinför fasta scheman som man hade på 70 talet. Till detta ska man inte ha någon renodlad natt utan bara rotation som betyder dag, kväll och natt, förlängda kvällspass oavsett om verksamheten behöver det eller ej.

Arbetsgivare i Jokkmokks kommun tror sig hittat smarta lösningar. Samtidigt vet arbetsgivaren att den här typen av arbete kan innebära risker för hälsan. På arbetsgivarens underlag skriver man citat ” Trots den sammanvägda bedömningen att det föreligger risk för ohälsa i samband med förändringen bedöms vinsterna till följd av förändringar bli större, varför förändringen planeras genomföras.” slut citat. Jokkmokks kommun säljer medveten sin personals hälsa! Detta gör man med såväl verksamhetschef, enhetschefer, personalchef och kommunchef närvarande.

Arbetsgivaren motverkar syftet med arbetstidsförkortning, syftet är att få återhämtning och förbättring av arbetsmiljön. Det arbetsgivaren nu gör är att man genomför försämringar som enligt undersökning går mot 90% av medarbetarnas vilja och verksamhetens behov.
Att försämra arbetsmiljön orsakar ohälsa som leder till sjukskrivningar.

Det innebär exempelvis att personal som har varit i rehabilitering och som har blivit omplacerade till nattjänst, nu med arbetsgivarens förändring också ska arbeta rotation eller helt byta från natt till dag. Detta äventyrar medarbetare som kan innebära ny sjukskrivning.

Detta är Jokkmokks kommun medveten om och säger att det inte ska finnas renodlad natt och man kommer inte att anpassa, alla skall jobba lika. Så klarar man inte att jobba dag så.... samma med natt/senare kvällar, och går det inte så krävs det läkarintyg för det.
Sen skall arbetsgivaren bedöma dig...

Riskbedömning avseende ohälsa och /eller olycksfall är genomförda och trots den sammanvägda bedömningen att det föreligger mycket allvarliga risker för ohälsa i samband med förändringen bedöms vinsterna till följd av förändringar bli större, varför förändringen planeras genomförs av arbetsgivaren.

Arbetsgivarens syfte och mål med förändringen är enligt dem, att minska frånvaro, få bättre personalkontinuitet, bättre samhörighet med organisationen. En ökad delaktighet och integrering mellan natt och dag. Bibehålla rätten till heltid och skapa en schemastuktur uppbyggd för heltid. Men deras beslut om förändringen precis motverkar detta och blir bara en svag viskning i luften.

Hur kan detta innebära inflytande då man just tog bort allt inflytande personalen haft under årtionden?

Du som politiker i Jokkmokks fullmäktige, styrelse och nämnd är yttersta representant för kommun som arbetsgivare. Som politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Du som politiker är den som ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Ni som arbetsgivare i Jokkmokks kommun och socialtjänst ska systematiskt undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker för ohälsa och olycksfall. Det innebär bland annat att när ni fattar beslut om verksamhet och budget ska ni också beakta konsekvenserna gällande arbetsmiljön.

Detta är såväl ett ansvar för de tjänstemän som är anställda i verksamheten och du som är folkvald politiker i Jokkmokks kommun.

Nu har skyddsombuden på samtliga avdelningar agerat och begär nu skriftligt arbetsmiljöåtgärder. Arbetsgivaren har till 2 mars på sig och till dess så skall väl ändå någon kommunrepresentant tagit sitt förnuft till fånga?


Jokkmokks kommun ni borde skämmas, gör om och gör rätt!
”Politik gör skillnad och det är skillnad på politik”.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar