Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Skötaren Mats drivs av att bryta tabut kring psykisk ohälsa

Skötaren Mats Johansson framför entrén till den psykiatriska kliniken i Eksjö
Mats Johansson har arbetat i drygt 20 år som skötare inom psykiatrin
Foto: Sofia Tollbo
2017-10-10
Mats Johansson har arbetat inom psykiatrin i drygt 20 år. Inför världsdagen för mental hälsa träffade vi honom för att få veta mer om hans yrkesroll.

Hur skulle du beskriva ditt jobb?
— Som skötare är jag länken mellan patient och läkare. Jag fungerar som ett stöd och hjälper patienter i vardagen. I mina arbetsuppgifter ingår, förutom omvårdnad, även dokumentation, samtal och uppföljning.


Vad kännetecknar en bra vårdare inom psykiatrin?
— En bra skötare är lugn, empatisk och full av förståelse. Hen har också goda kunskaper om psykisk ohälsa samt livserfarenhet. Det är viktigt att skötaren kan skapa förtroende hos patienter vilket jag tror man kan genom empati, kunskap och erfarenhet.

Vad driver dig i ditt yrkesutövande?
— Att arbeta med människor som befinner sig i en väldigt sårbar situation. Men också bidra till att bryta det tabu som finns kring psykisk ohälsa.


Hur ser en vanlig dag ut?
— Passen börjar med en avrapportering från dag-/nattpersonalen där vi går igenom inneliggande patienter. Sedan samlas vi i kontaktmannagrupper som planerar arbetet och utser kontakpersoner till varje patient. Inför den dagliga läkarronden ser vi skötare över vilka patienter som ska träffa läkare. Vi deltar i läkarsamtalen, tar prover och dokumenterar. Som skötare har jag ansvar för 5-6 patienter vilket även inbegriper eventuella myndighetskontakter. Under dagen ser vi även till att hålla ordning och reda på rummen samt laga och servera mat. I rollen som skötare för jag också vardagliga samtal med patienter. Vid arbetsdagens slut samlas vi för en så kallad spegling där vi delar med oss av våra upplevelser av dagen. Tack vare speglingen tar jag inte med mig jobbet hem


Vad är det bästa med ditt jobb?
— När jag ser att patienter läker och kommer tillbaka till vardagen. Det är fint att se att deras tid på vår avdelning har hjälpt dem vidare. Det bästa är även mina arbetskamrater och det öppna klimat vi har på arbetsplatsen.


Vilka är de främsta utmaningarna i ditt jobb?
— I dag har många patienter god kunskap om psykisk ohälsa, diagnoser och medicinering. Ibland stämmer den dock inte riktigt med den verklighet som finns på en psykiatrisk klinik. Det kan vara en utmaning när våra kunskaper krockar.


Vilka fackliga frågor stöter du på i ditt arbete?
— Den viktigaste frågorna rör om arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön. Vi arbetar mycket med säkerhet, bemanning och skyddsronder.