Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Sex timmars arbetsdag i Varberg

2017-01-02
Frågan har kommit upp på flera ställen så jag ville driva frågan här i Varberg, säger stödassistent Ingemar Ericsson. Sex timmars arbetsdag med heltidslön är en fråga som engagerar många kommunalare. Att orka arbeta heltid, 30 timmar i veckan, ger mer i lön och mer tid till återhämtning, mindre stress och gladare personal.

– Det finns stora hälsovinster med att arbeta 30 timmar i veckan, säger stödassistenten Ingemar Ericsson. 

– Nu driver jag tillsammans med sektionen i Varberg frågan om 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Sedan november förra året har äldreboendet Sjöjungfrun i Umeå testat sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Resultatet visar att sjukskrivningarna på sikt minskade och personalen hade mer energi på jobbet. Även Svartedalens Äldreboende i Göteborg har testat modellen, med resultatet minskad stress, färre sjukskrivningar och förstärkt kontinuitet.

– Frågan har kommit upp på flera ställen så jag ville driva frågan här i Varberg, säger Ingemar Ericsson.

– Just nu samlar vi in namnunderskrifter, på olika vårdarbetsplatser i Varberg, som vi ska lämna till Kommunalfullmäktige. Namninsamlingen pågår till och med 15 januari 2017.

– Kravet är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Och meningen är att projektet startar på den arbetsplatsen med flest sjukskrivningar.

För att nå ut till så många arbetsplatser som möjligt har Ingemar Ericsson använt sig av Varbergs sektion, som delat ut underlag för namninsamling till arbetsplatsombuden på de olika vårdarbetsplatserna i Varbergs kommun.