Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Sex sjukhus berörs av krislägesavtalet

Carina Lenngren, förhandlingsansvarig på Karolinska universitetssjukhuset.
Carina Lenngren, förhandlingsansvarig på Karolinska universitetssjukhuset.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
2020-04-03
Krislägesavtalet aktiverades i Region Stockholm i dag. Anledningen är att lösa personalförsörjningen i den rådande situationen. Krislägesavtalet gäller på alla intensivvårdsavdelningar i hela regionen.

Det är Sveriges regioner och kommuner (SKR) och Sobona som aktiverar krislägesavtalet. Det reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. I Region Stockholm berörs intensivvårdsavdelningar på Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus.

- Nu när avtalet är aktiverat hoppas jag att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar för individen, till exempel att de som redan i dag arbetar dag kan fortsätta med det samt att de som har nattjänst kan fortsätta med det, säger Carina Lenngren, förhandlingsansvarig på Karolinska universitetssjukhuset.

Krislägesavtalet innebär att det ordinarie arbetstidsmåttet blir på 48 timmar per vecka under maximalt fyra veckor. Enligt krislägesavtalet ska en krisersättning på 120 procent av ordinarie lön betalas ut för varje arbetad timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Det innebär också att den ersättningen ersätter alla andra ersättningar som till exempel ob-tillägg inom det ordinarie arbetstidsmåttet. Mer information om vad avtalet innebär hittar du här.

- Många av dem som jobbar inom intensiven har redan arbetat otroligt mycket övertid. Jag känner stor rädsla att medlemmarna som jobbar där själva sliter på sin hälsa som kommer att göra de mer mottagliga för corona, men även stora risker på sin framtida hälsa. Pengar är utmärkt att ha men inte om det får konsekvenser på hälsan. Kommunal lokalt kommer att följa hur avtalet följs men framför allt så måste vi följa upp arbetsmiljöfrågorna, säger Carina Lenngren.