Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Frågor och svar om corona - aktivering av krislägesavtal i Region Stockholm

Den 3 april 2020 beslutade Sveriges Kommuner och Regioners styrelse att bevilja ansökan från Region Stockholm att aktivera Krislägesavtalet.

Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår exempelvis vid bränder, översvämningar eller terrorhot.

Avtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden höjs till 48 timmar per vecka och att vårdpersonalen får mer betalt. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner.

Så funkar Krislägesavtalet
 

 • Vilka omfattas av avtalet?
  Bland Kommunals medlemmar är det undersköterskor i Region Stockholm som arbetar med intensivvård som omfattas. Även undersköterskor som är anställda av andra regioner och kommuner som lånas ut till Region Stockholm och arbetar med intensivvård omfattas.

  Det krävs en särskild anvisning för att omfattas.

 • Hur mycket mer ersättning utgår?
  Utöver den vanliga lönen är ges en krisersättning på 120% av timlönen. Detta innebär en ersättning på 220% av lönen per timme. Däremot så utgår ingen jour, beredskap, ob-ersättning och övertidsersättning.

 • Hur länge får jag max arbeta?
  Arbetstiden höjs till 48 timmar per vecka i max fyra veckor. Arbetstiden kan variera mellan veckorna. Förutom de 48 timmarna kan nödfallsövertid komma ifråga.

 • Vad innebär särskild nödsfallövertid?

  Det är arbetstid som fullgörs utifrån rådande situation – pandemin. Det är arbetstid som arbetsgivaren kan ta ut i den utsträckning som krävs.  I krislägesavtalet ersätts sådan tid med 150% av timlönen. Detta innebär sammantaget en ersättning på 250% av lönen per timme.

 • När börjar avtalet gälla?
  När det är aktiverat av SKR:s styrelse och arbetsgivaren anvisat arbetstagaren att avtalet gäller. Du behöver alltså få en särskild anvisning från din arbetsgivare.

 • Hur länge gäller avtalet?
  Avtalet gäller från det aktiverats tills det inaktiveras.
  Om du har fått en särskild anvisning från din arbetsgivare så gäller avtalet för dig med en begränsningsperiod fyra veckor.

 • Vad händer med ordinarie kollektivavtal?
  Krislägesavtalet ersätter ordinarie avtal  så länge arbetstagaren inte blir sjuk.

 • Vilken är min arbetsgivare om jag blir anvisad arbete på annan ort?
  Blir du som är anställd i region eller kommun anvisad att utföra arbete på annan ort på grund av att krisavtalet aktiverats så är du fortfarande anställd av din ordinarie arbetsgivare.

 • Kan jag bli beordrad att utföra arbete jag normalt inte gör?
  Utgångspunkten är alltid att arbetstagaren sysselsätts inom ramen för sina allmänna yrkeskvalifikationer hos den egna arbetsgivaren. Om situationen ändå inte kan lösas, kan arbetsgivaren behöva anvisa annan arbetstagare att utföra arbete som denne vanligtvis inte utför.

 • Min arbetsgivare vill att jag ska arbeta på annan ort, kan jag vägra?
  Utgångspunkten är att situationen löses i första hand frivilligt men om frivillighet inte löser situationen kan du beordras att utföra arbete på annan ort än där arbetstagaren normalt arbetar.