Så stannar personal i äldreomsorgen


2018-03-01

Mer än var fjärde anställd i äldreomsorgen vill sluta inom tre år. Vad kan göras för att få fler att vilja jobba kvar? Det är temat för den rapport som Kommunal presenterar torsdag den 1 mars.

Så stannar personal i äldreomsorgen
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Rapporten ”Så stannar personal i äldreomsorgen” presenteras vid ett seminarium. Den fokuserar på arbetsmiljöns betydelse för att få fler anställda att vilja jobba kvar i äldreomsorgen.

Rapporten innehåller nya siffror från Kommunals medlemsundersökning och visar bland annat att 27 procent av äldreomsorgsarbetarna idag säger att de vill lämna yrket inom tre år.

I en artikel på Dagens Samhälle kan du läsa mer om innehållet i rapporten. Artikeln är undertecknad Kommunals ordförande Tobias Baudin och Visions ordförande Veronica Magnusson.

På seminiariet medverkar Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, Veronika Magnusson, ordförande för Vision, Christina Tallberg, ordförande för PRO, Caroline Olsson, enhetschef på SKL och Annelie Stranz, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Tobias Baudin, Caroline Olsson, Veronika Magnusson och Anneli Stranz samtalar om Kommunals rapport
Tobias Baudin, Caroline Olsson, Veronika Magnusson och Anneli Stranz samtalar om Kommunals rapport
Foto: Kommunal

Kommunals förslag för att få äldreomsorgsarbetarna att stanna i yrket

  • Anpassa bemanningsnivån och yrkeskvalifikationen efter äldreomsorgstagarnas behov och verksamhetens krav på kontinuitet och kvalitet.
  • Skapa möjligheter till yrkesutveckling och karriärvägar.
    – Specialisering på eftergymnasial nivå, främst inom yrkeshögskolan.
    – Undersköterskelegitimation. Det kan bland annat bättre tydliggöra kraven och leda till utveckling av yrket. I sin tur skulle detta höja statusen i yrket.
    – Vägar till olika ledande funktioner, som bland annat kan kopplas till specialisering.
  • Låt proffsen vara proffs. Öka äldreomsorgsarbetarnas handlingsutrymme genom ökad tillit till det kunnande och den erfarenhet de har. Personalens kunnande och erfarenhet, tillsammans med omsorgstagarnas behov, ska vara grunden för hur arbetet planeras.
  • Se över antalet anställda per chef samt ge chefer tillräckligt med resurser och rätt förutsättningar för att leda arbetet. Detta ökar äldreomsorgsarbetares möjlighet att få stöd av chef.

Läs alla siffror och slutsatser i rapporten som finns i sin helhet att ladda ner.

Så stannar personal i äldreomsorgen

Personal som stannar (pdf)

Dela sidan