"Så mycket bättre" - en rapport om löner och villkor inom den offentliga och privata äldreomsorgen


Kommunal har för fjärde gången tagit fram rapporten “Så mycket bättre”? med uppdaterad statistik om löner och villkor inom den offentliga och privata äldreomsorgen. I rapporten visar det sig att lönerna är lägre och deltids- och visstidsanställningarna är fler inom privat äldreomsorg. Skillnaderna mellan driftsformerna har dessutom ökat över tid.

Närbild på hand som håller i en annan persons arm.
Foto: Kommunal.

I regeringens coronakommission har betydelsen av goda anställningsvillkor betonats för att kvaliteten i äldreomsorgen ska kunna hålla en hög nivå. En bidragande faktor till att pandemin drabbat den svenska äldreomsorgen så hårt menar man exempelvis är de många otrygga anställningarna inom sektorn.

Så mycket bättre? 2021 visar på behovet av politisk reglering av äldreomsorgen så att goda anställningsvillkor, och därmed kvalitet, kan säkras.

Slutsatser i rapporten

  • Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 400 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare.
  • 2020 var andelen deltidsanställda 70 procent hos privata utförare, jämfört med 54 procent i kommunalt driven äldreomsorg.
  • 2020 var andelen tidsbegränsat anställda i kommunalt driven äldreomsorg 31 procent, medan den genomsnittliga andelen var hela 41 procent hos privata utförare.
  • Anställda i privat drift är mindre nöjda med sina arbetsplatser och uppger i högre grad än kommunalanställda att de inte vill jobba kvar inom samma yrke i framtiden.

Rapporten baseras på nya siffror från Statistiska Centralbyrån och Kommunals stora medlemsundersökning för 2020, och är en uppdatering av rapporterna med samma namn från 2014, 2016 och 2018.

"Så mycket bättre" - en rapport om löner och villkor inom den offentliga och privata äldreomsorgen

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar