Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Så kan räddningstjänsten hålla jämna steg med samhällets utveckling

Två brandmän i skyddskläder under övning.
Hur framtidssäkrar vi räddningstjänsten?
Foto: Fredrik Sandin Carlson
2018-02-25
Nya typer av bränslen, förtätningar av städerna och terrorbrott kräver kunskap och ett förändrat tänk vid räddningstjänstens insatser. Vi har talat med brandmannen Matts Jangerstad om hur de nya utmaningarna ska mötas.

Dramatiska nyhetsinslag med skyskrapor som brinner eller följden av att en lastbil kör in i full fart på en gågata, visar på vikten av en räddningstjänst med god organisering och utbildning.

Matts Jangerstad är fackligt engagerad i arbetet med säkerhet och utveckling. Han tillhör Storstockholms räddningstjänst och arbetar fackligt som regionalt skyddsombud.

Matts är även en av skribenterna på Kommunals brandblogg. Där skriver han om sina tankar kring utbildningen till brandmannayrket och om framtida utmaningar. Han riktar också en hel del kritik mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– MSB är den ledande myndigheten för räddningstjänsten, men hur resonerar de när det händer saker som har en karaktär av hot mot rikets säkerhet i form av terror? Var finns MSB då när det händer? säger Matts Jangerstad.

– Är det den lokala räddningstjänsten som själv ska hantera frågan efter bästa förmåga? Den enda myndigheten som faktiskt har tänkt på detta redan i förväg är Arbetsmiljöverket med sina författningssamlingar, säger han.

Gasbilar

Bilar körs fortfarande främst på bensin och diesel men alternativa bränslen och elbilar blir allt vanligare. Idag finns omkring 60 000 gasbilar som bland annat används av taxibolag, renhållningen och busstrafiken.

När en gasbil brinner är risken för explosion större än med vanliga bilar på grund av trycket i tanken. Vid dessa bilbränder handlar insatsen om att några brandmän måste kyla ned bilen och andra släcka.

Gasbilarnas konstruktioner skiljer sig åt mellan olika bilmodeller om var tanken och ledningar är placerade, vilket gör att alla gasbilar inte beter sig likadant vid bränder eller kollisioner.

För att veta vilken bränsletyp en bil körs med är några räddningstjänster idag utrustade med Ipads och datorer på prov för att brandmännen ska kunna slå på registreringsnumret vid framkörningen.

– Det är en stor hjälp för hur du ska agera när du är på plats. Du kan exempelvis inte spruta vatten på allting. Samtidigt är det så att ju mer uppkopplade vi är, desto mer beroende blir vi av att internetuppkopplingen alltid fungerar.

Alternativa bränslen

Till alternativa bränslen räknas förutom gasbilar även hybrider och elbilar. Även här krävs det kunskaper om hur insatsen ska genomföras.

– Det handlar mycket om vilket material som brinner, temperaturer och om partiklar som omformas. Frätande syror kan ombildas av plast i hög temperatur medan det finns andra material som är ofarliga.

Något som är generellt för dagens bilar är att de är konstruerade för att vara krocksäkra.

– Kupén på en modern bil är byggd nästan som en tvålkopp. Med ökad krocksäkerhet är det svårare för oss att kunna klippa upp och forcera fordonet. Dessutom har krockkuddarna sprängladdningar som vi också måste ta i beaktande.

Solceller

Nu handlar inte framtida utmaningar enbart om fordon. Alltfler hus har solceller – även om det än är lite mer oprövat i Sverige. Solceller på ett tak kan inte stängas av vid brand.

– De kan inte slås ifrån hur som helst. De fortsätter att producera el även om de täcks över, vilket betyder att ett tak kan vara strömförande. Trots att du stänger av strömkretsen i huset genererar plattorna el. Där kan vi inte gå upp på taket.

Grunden för att kunna möta utvecklingen med nya material och produkter är utbildning och kompetensutveckling, anser Matts Jangerstad.

– Frågan är också hur framtidens räddningstjänst ska se ut – ska alla kunna allt eller ska vi ha olika specialiteter?

– Sedan måste vi fundera på om räddningstjänsten ska vara kommunal eller statlig. Jag anser att om den blir statlig blir den mer enhetlig. Kommunernas självbestämmande ställer till problem, menar Matts Jangerstad.

Soffor och smart teknik

Utveckling av nya material som skapar kraftiga bränder behöver inte alltid handla om högteknologiska produkter.

– En Ikea-soffa med lätt fluffig stoppning brinner med samma energi som 40 liter bensin.

Något som kan försvåra räddningstjänsten arbete är storstädernas förtätningar som kan ge problem vid insatser.

– Vi måste fundera över om vi ska ha små taktiska snabba enheter eller arbeta med större resursstarka insatser, säger Matts Jangerstad.

Smart teknik kan också användas i det förebyggande brandsskyddsarbetet.

– Man kan brandsäkra exempelvis ett äldreboende genom att ha fasta installationer. Har du en brukare som röker, kan du ha boendesprinkler. Det finns också smarta detektorer som kan prata med varandra. Tekniken finns men det är också en fråga om integritet.

Viktigast för att möta framtida utmaningar sammanfattar Matts Jangerstad med: utbildning, organisering och att välja inriktning; om räddningstjänsten antingen ska stå för mångkunnighet eller vara specialiserade.